مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : خریدآسفالت گرم جهت ترمیم کمربندی سبزوارمیباشد 1398/10/07 1398/10/09
استعلام بها جهت : پشتیبانی ونگهداری از سخت افزارهاباتامین قطعه(مطابق فایل پیوست) 1398/10/05 1398/10/09
مرمت وبهسازی اداره راه روستایی ،مرکز مدیریت راههای قدیم 1398/10/03 1398/10/07
خریدآسفالت گرم جهت ترمیم کمربندی 1398/10/02 1398/10/05
تکمیل واحداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی گیاهی(مطابق فایل پیوست) 1398/10/02 1398/10/05
تکمیل واحداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی 1398/10/02 1398/10/05
خرید3عددکانکس پیش ساخته به ابعاد3*2/5*6ویک عددکانکس سرویس بهداشتی 2چشمه وآبدارخانه 1398/10/02 1398/10/05
پی کنی با دست در زمینهای سخت -پی کنی با دستگاه مکانیکی -تهیه مصالح و اجرای دیوار سنگی-تهیه مصالح و ا... 1398/10/02 1398/10/04
تعمیر لودر 1398/10/02 1398/10/03
تعمیر لودر 1398/10/02 1398/10/02
صفحه 6 از 139