مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام صدور بیمه نامه تمام 1400/07/20 1400/07/24
استعلام خرید مواد و مصالح ساختمانی نیروگاه گازی 1400/07/18 1400/07/20
استعلام خرید مواد و مصالح ساختمانی نیروگاه گازی 1400/07/18 1400/07/20
استعلام تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات هیترها 1400/07/18 1400/07/21
استعلام تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات هیترهای (3عدد هیتر) ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه حافظ 1400/06/08 1400/06/13
استعلام تعمیرات بازدید مسیر داغ واحدG15 نیروگاه گازی کنگان 1400/06/07 1400/06/10
استعلام تعمیرات بازدید مسیر داغ واحدG11 نیروگاه گازی کنگان 1400/06/07 1400/06/10
استعلام خرید مواد و مصالح ساختمانی 1400/06/06 1400/06/09
استعلام خرید اقلام دوربین مدار بسته نیروگاه 1400/06/02 1400/06/04
استعلام خرید یک ست آجرهای اتاق های احتراق واحد کرافت نیروگاه گازی 1400/06/02 1400/06/07
استعلام تعمیرات بازدید مسیر داغ 1400/06/01 1400/06/03
استعلام خرید مواد و مصالح ساختمانی 1400/05/31 1400/06/03
استعلام تعمیرات بازدید مسیر داغ واحدG11 نیروگاه گازی 1400/05/31 1400/06/03
استعلام تعمیرات بازدید مسر داغ واحد G11 نیروگاه گازی 1400/05/23 1400/05/30
استعلام خرید یک ست آجرهای اتاق های احتراق واحد کرافت نیروگاه گازی شیراز 1400/05/23 1400/05/26
استعلام تعمیرات بازدید مسیر داغ واحدG11 نیروگاه گازی 1400/05/19 1400/05/23
استعلام خرید یک ست آجرهای اتاق 1400/05/19 1400/05/23
استعلام فعالیت های خدمات دفتر فنی تولید در نیروگاه های گاز 1400/05/12 1400/05/16
استعلام خرید تجهیزات دوربین مدار بسته 1400/05/06 1400/05/11
استعلام صدور بیمه نامه 1400/04/19 1400/04/22
صفحه 1 از 15