مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
چراغ انتهای قطار 20 عدد 1398/11/25 1398/11/27
مایع مخصوص T 3000 جرم گیری صندلی ها و شیشه ها - مایع رسوب زدا تنوزیت 1398/11/16 1398/11/16
استعلام بها جهت : تهیه، انتقال، آماده سازی برای نصب و نصب تابلو های ایمنی و هشداری در ابعاد و طرح... 1398/11/16 1398/11/17
شاسی نگهدارنده هارد به تعداد6 دستگاه مشخصات مطابق فایل پیوستی 1398/11/14 1398/11/15
پیچ 1398/11/14 1398/11/15
1- R60اتصالی: 300عدد / پیچ ومهره اتصالی :600 عدد /شروپ تراورس بتونی :3500 عدد /تراورس چوبی سوزن به ط... 1398/11/12 1398/11/13
استعلام بها جهت : 322 بسته کاغذ A4مارک کپی مکس 1398/11/10 1398/11/10
استعلام بها جهت : کرباس - کیسه زباله - جارو فله و ... 1398/11/10 1398/11/12
استعلام بها جهت : شاسی نگهدارنده هارد به تعداد6 دستگاه 1398/11/10 1398/11/13
استعلام بها جهت : 322 بسته کاغذ A4مارک کپی مکس - پیش فاکتور نوشته وبارگذاری گردد - تحویل در انبار... 1398/11/08 1398/11/08
صفحه 1 از 15