کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7853460 استعلام قیمت خرید محصولات کودی جهت الگوی کشت محصول استراتژیک گندم استان کرمان 1403/01/28 1403/01/30
7835698 استعلام قیمت احیا ومرمت قنات به طول 200متر استان کرمان 1403/01/26 1403/01/30
7834737 استعلام قیمت عملیات ردیابی و کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرما – خریدخدمات درمانی گیاهی(گیاهپزشکی) استان کرمان 1403/01/26 1403/01/30
7834366 استعلام قیمت احداث کانالهای آبرسانی درروستاهای آدوری-ده ملک..به متراژ666متر ازمحل اعتبارات ارزش افزوده فرمانداریهاوروستاهای فاقددهیاری به میلغ 4000(میلیون ریال ) استان کرمان 1403/01/26 1403/01/30
7834224 استعلام قیمت احیا ومرمت قنات به طول 200مترریزش برداری -تخلیه میله چاه ونای گذاری ونصب درپوش ولایروبی به مبلغ1500(میلیون ریال)قنات گدار استان کرمان 1403/01/26 1403/01/30
7832931 استعلام قیمت ساماندهی منبع آبی: مرمت قنات وعملیات خریدواجرای انتقال آب در دامنه کوه زمین سخت استان کرمان 1403/01/26 1403/01/29
7830308 استعلام قیمت ساماندهی منبع آبی قنات استان کرمان 1403/01/25 1403/01/28
7827518 استعلام قیمت خرید خدمات فنی کارشناسی برای راه اندازی شبکه های مراقبت و ایستگاههای پیش آگاهی استان کرمان 1403/01/25 1403/01/28
7821293 استعلام قیمت کود میکرو ریزمغذی استان کرمان 1403/01/20 1403/01/25
7821133 استعلام قیمت خرید ریزمغزی(سه بیست،فسفربالا،پتاس بالاوآهن) استان کرمان 1403/01/20 1403/01/25
7817324 استعلام قیمت ساماندهی منبع آبی قنات استان کرمان 1403/01/19 1403/01/25
7817163 استعلام قیمت خرید ریزمغزی(سه بیست،فسفربالا،پتاس بالا)/آبیاری قطره ای استان کرمان 1403/01/19 1403/01/21
7816548 استعلام قیمت خرید نوارتیپ استان کرمان 1403/01/19 1403/01/21
7816414 استعلام قیمت خرید ریزمغزی(سه بیست،فسفربالا،پتاس بالاوآهن)ازاعتبارات ملی الگوی کشت گندم/ آبیاری قطره ای استان کرمان 1403/01/19 1403/01/21
7808817 استعلام قیمت ساماندهی منبع آبی قنوات روستا استان کرمان 1403/01/17 1403/01/21
7808649 استعلام قیمت احیاء ومرمت قنات روستا استان کرمان 1403/01/17 1403/01/20
7805827 استعلام قیمت حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی استان کرمان 1403/01/15 1403/01/18
7805602 استعلام قیمت ساماندهی منبع آبی چشمه قنات استان کرمان 1403/01/15 1403/01/20
7798590 استعلام قیمت ساماندهی منبع آبی قنات اراضی استان کرمان 1403/01/09 1403/01/16
6970862 استعلام قیمت احداث و تکمیل کانالهای آبرسانی (سرچشمه و....) استان کرمان 1402/06/06 1402/06/09
صفحه 1 از 86