مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خرید مولد سیم ولای ماهی 1400/07/20 1400/07/25
استعلام خرید ماهی مولد سوف ( نر و ماده ) 1400/07/20 1400/07/25
استعلام خرید ماهی مولد سیم ولای ماهی 1400/07/18 1400/07/20
استعلام بچه ماهی گرم آبی 1400/04/20 1400/04/23
استعلام خرید تعداد 4 دستگاه رایانه شامل ( مونیتور ، کیس ، کیبورد ، موس ) ویک دستگاه ( کیس ، موس ، کیبورد ) 1400/02/19 1400/02/22
استعلام خرید تعدا 4 دستگاه رایانه شامل ( موس ، کیس ، کیبورد ، موس ) 1400/02/19 1400/02/25
استعلام خرید 4 دستگاه رایانه 1400/02/19 1400/02/22
استعلام خرید تعداد 4 دستگاه رایانه شامل ( مونیتور ، کیس ، کیبرد وموس ) ویک دستگاه ( کیس ، موس ، کیبرد ) 1400/02/19 1400/02/22
استعلام خرید تعداد 40000قطعه بچه ماهی گرم آبی 1400/02/11 1400/02/18
استعلام خرید تعداد 20000قطعه بچه ماهی گرم آبی 1400/02/11 1400/02/18
استعلام خرید تعداد 5دستگاه رایانه ( کامپیوتر ) 1400/02/09 1400/02/13
استعلام خرید تعداد 4 دستگاه رایانه ( کامپیوتر ) 1400/02/09 1400/02/13
استعلام ارائه خدمات درخصوص کشت شالی درحاشیه استخرهای خاکی 1400/01/22 1400/01/26
استعلام ارائه خدمات درخصوص کشت شالی درحاشیه استخرهای خاکی مرکز شهیدانصاری به میزان حدود 4 هکتار. 1400/01/22 1400/01/26
استعلام ارائه خدمات درخصوص کشت شالی درحاشیه استخرهای خاکی 1400/01/22 1400/01/26
استعلام خرید تعداد 50000قطعه بچه ماهی گرم آبی 1400/01/18 1400/01/28
استعلام خریددتعداد 20000قطعه بچه ماهی گرم 1400/01/18 1400/01/28
استعلام اجاره یکدستگاه مینی بوس سالم وآماده بکار درخصوص ارایه خدمات ایاب وذهاب پرسنل مرکز شهیددکتر بهشتی درمسیرهای اعلام شده دربرگ پیوستی . 1400/01/18 1400/01/22
استعلام اچاره 2 دستگاه خودروی سواری 1400/01/18 1400/01/22
استعلام ارایه خدمات درخصوص اجاره یک دستگاه مینی بوس 1400/01/17 1400/01/22
صفحه 1 از 14