مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام سمپاش زنبه ای 1400/02/28
استعلام پمپ آب 1400/02/29
استعلام جهت تعمیرات ساختمان قرنطینه 1400/02/22
استعلام رایانه 1400/02/22
استعلام 2 دستگاه کولر 30 هزار GREE 1 دستگاه کولر 24 هزار GREE 1400/02/22
استعلام فسفردوزنگ 1400/02/22
استعلام آرشیو الکترونیک 1400/02/19
استعلام کیس کامپیوتر مدل fch-4818 1400/02/19
استعلام تعداد 12 دستگاه سواری پژو یا سمند یا L90 1400/02/18
استعلام خرید کود های ریز مغذی 1400/02/11
استعلام انجام خدمات کارشناسی 1400/01/31
استعلام خرید زینک فسفید آفت کش پودری 80درصد نوع بسته بندی قوطی فلزی نیم یا یک کیلویی 1400/01/29
استعلام تولیدنژادترکیبی بز 1399/12/27
استعلام تولید نژاد ترکیبی بز 1399/12/23
استعلام خرید سم زینگ فسفید 600قوطی نیم 1399/12/12
استعلام خرید هشت دستگاه سم پاش رنبه ای با توجه به شرح توضیحات 1399/12/12
استعلام خرید کود برابر شرح پیوست 1399/12/12
استعلام پمپ آب برابر شرح در توضیحات 1399/12/05
استعلام احداث جاده بین مزارع شهرستان بوشهر منطقه محرزی به طول 800 متر _ فقط شرکتهای دارای رتبه آب و راه از سازمان مدیریت مجاز به شرکت در این استعلام می باشند 1399/12/05
استعلام خرید هشت دستگاه سم پاش رنبه ای با توجه به شرح توضیحات 1399/11/29
صفحه 1 از 16