مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام ماسه شسته 1400/07/26 1400/08/01
استعلام خرید یک دستگاه نمک پاش پلاگین 1400/07/22 1400/07/26
استعلام تهیه آسفالت گرم 1400/03/31 1400/04/03
استعلام ترانشه 1400/03/22 1400/03/26
استعلام عملیات ترانشه برداری وشن ریزی محور 1400/03/12 1400/03/19
استعلام خرید ماسه آسفالتی 6-0 محور 1400/03/11 1400/03/18
استعلام عملیات ترانشه برداری وشن ریزی محور 1400/03/08 1400/03/11
استعلام خرید ماسه آسفالتی 6-0 محور 1400/03/06 1400/03/10
استعلام عملیات راهداری 1400/03/03 1400/03/08
استعلام خرید ماسه آسفالت 6-0 1400/03/01 1400/03/05
استعلام خرید ماسه آسفالت 1400/02/28 1400/03/01
استعلام تهیه وبارگیری مصالح تونان جهت اجرای یک لایه شن ریزی 1400/02/27 1400/02/30
استعلام خرید آسفالت توپکا 12-0 1400/02/21 1400/02/25
استعلام خرید آسفات توپکا 12-0 1399/12/26 1400/01/05
استعلام خرید مصالح شکسته 8-3 جهت راهداری زمستانی 1399/11/15 1399/11/20
استعلام اجرای عملیات راهداری شهرستان بجنورد مطابق با برآورد پیوست 1399/10/02 1399/10/06
استعلام مصالح شکسته 8-3 به منظور انجام راهداری زمستانه 1399/09/07 1399/09/11
استعلام خرید مصالح شکسته 8-3 جهت راهداری زمستانی 1399/06/26 1399/06/30
استعلام تهیه آسفالت گرم توپکا 12-0 به منظور تقویت روکش محور بجنورد -سخواست طبق برآورد پیوست 1399/05/27 1399/05/30
استعلام تهیه بارگیری حمل و تخلیه مصالح مناسب تونان جهت شن ریزی محور های کلاته سهراب و پاکتل شهرستان بجنورد مطابق برآورد پیوست 1399/03/29 1399/03/31
صفحه 1 از 12