مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تهیه و نصب پارتیشن 1400/06/31 1400/07/06
استعلام تهیه یک دستگاه کانکس پیش ساخته 1400/06/31 1400/07/07
استعلام تهیه و نصب عایق رطوبتی 1400/06/31 1400/07/04
استعلام زیر سازی جاده 1400/06/10 1400/06/14
استعلام طراحی و نصب پیشخوان و پارتیشن 1400/06/03 1400/06/09
استعلام تهیه و نصب عایق رطوبتی 1400/06/03 1400/06/09
استعلام لاستیک خودرو ویتارا 1400/05/31 1400/06/02
استعلام زیر سازی 1400/05/19 1400/05/23
استعلام تعداد 120 عدد باطری 28AH همراه 120 عدد کابل اتصال بین باتری ها و 24 عدد کابل بین رک 1400/05/06 1400/05/12
استعلام قرارداد تعمیرات ونگهداری آی تی وحراست 1400/04/06 1400/04/08
استعلام کیس کامل رایانه 1399/12/15 1399/12/17
استعلام تجهیزات رایانه کامل طبق فایل پیوست. ایران کد مشابه می باشد. تذکر مهم: فرم استعلام بهای پیوست حتماً تکمیل، ممهور و ارسال گردد. 1399/12/10 1399/12/12
استعلام تجهیزات ذخیره ساز طبق فایل پیوست. ایران کد مشابه می باشد. تذکر مهم: فرم استعلام بهای پیوست حتماً تکمیل، ممهور و ارسال گردد. 1399/12/10 1399/12/13
استعلام کیس کامل رایانه طبق فایل پیوست. ایران کد مشابه می باشد.تذکر مهم: فرم استعلام بها حتماً تکمیل، ممهور و ارسال گردد. 1399/12/02 1399/12/05
استعلام حفر کانال و کابل کشی و نصب تجهیزات طبق فایل پیوست. تذکر مهم: فرم استعلام بهای ضمیمه حتما تکمیل، ممهور و ارسال گردد. 1399/12/02 1399/12/05
استعلام سیستم اکسس کنترل طبق فایل پیوست. ایران کد مشابه می باشد.تذکر مهم: فرم ضمیمه تکمیل، ممهور و ارسال گردد. 1399/11/29 1399/12/02
استعلام ساخت و نصب گریتینگ طبق مشخصات پیوست. تذکر مهم: فرم استعلام بهای ضمیمه حتماً تکمیل، ممهور و ارسال گردد. 1399/11/27 1399/11/30
استعلام ترمیم جاده حفاظتی و پایه فنس اطراف فرودگاه طبق فایلهای پیوست. تذکر مهم: فرمهای استعلام بها حتماً تکمیل، ممهور و ارسال گردند. 1399/11/26 1399/11/29
استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دقیقاً طبق فایل پیوست. ایران کد مشابه می باشد. فایل ضمیمه تکمیل، ممهور و ارسال گردد. 1399/11/23 1399/11/27
استعلام حفر کانال و تهیه و نصب تجهیزات دقیقاً طبق فایل پیوست. تذکر مهم: فرم استعلام بهای ضمیمه حتماً تکمیل، ممهور و ارسال گردد. 1399/11/23 1399/11/27
صفحه 1 از 15