مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تعمیر دیگ های چدنی 1400/07/26 1400/07/29
استعلام بیمه نامه تمام خطر پروژه 1400/07/24 1400/08/03
استعلام بیمه تمام خطر موزه هنرهای معاصر 1400/06/29 1400/07/06
استعلام بیمه نامه تمام خطر پروژه مجتمع فرهنگی وهنری 1400/06/29 1400/07/06
استعلام خرید و نصب یک دستگاه برج خنک کننده 1400/06/28 1400/06/31
استعلام خدمات پشتبانی جهت انجام امر نظافت 1400/06/23 1400/06/29
استعلام انجام خدمات تست نفوذ وب سایت ها و سامانه های الکترونیکی وزارت 1400/06/22 1400/06/25
استعلام راه اندازی و پیاده سازی زیر ساخت امضای الکترونیکی 1400/06/22 1400/06/25
استعلام پشتیبانی و توسعه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1400/06/21 1400/06/24
استعلام پشتیبانی و توسعه سامانه انتشار و دسترسی آزاد 1400/06/15 1400/06/20
استعلام پشتیبانی سامانه شبکه اجتماعی 1400/06/15 1400/06/20
استعلام پشتیبانی نرم افزار مدیریت پروژه های عمرانی 1400/06/15 1400/06/20
استعلام نظارت تصویری 1400/06/15 1400/06/17
استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری سامانه جامع مالی 1400/06/08 1400/06/10
استعلام نصب و نگهداری سرور oracle application و oracle database سیستم اتوماسیون اداری 1400/06/08 1400/06/10
استعلام خدمات سامانه آموزش مجازی در سال 1400 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1400/06/07 1400/06/10
استعلام فعالیتهای اداره و پشتیبانی دفتر کار 1400/05/31 1400/06/03
استعلام بیمه تمام خطر موزه 1400/05/23 1400/05/26
استعلام خدمات سامانه آموزش مجازی در سال 1400 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1400/05/20 1400/05/24
استعلام بیمه تمام خطر موزه 1400/05/19 1400/05/24
صفحه 1 از 39