مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تهیه و نصب مشعل های گرماتاب 1400/02/21 1400/02/27
استعلام موتور پمپ بنزینی 1400/02/21 1400/02/25
استعلام کاغذ 1400/02/20 1400/02/25
استعلام عملیات اصلاح و تعویض لوله های آب رسانی سرد و گرم خوابگاه 1400/02/19 1400/02/22
استعلام هدایت آب باران آبروهای فلزی 1400/02/19 1400/02/22
استعلام تهیه و اجرای دیوار از پانل گچی 1400/02/18 1400/02/21
استعلام تهیه و نصب مشعل¬های گرماتاب برای ساختمان 1400/02/15 1400/02/20
استعلام طراحی، تهیه و اجرای آبیاری قطره ای 1400/02/13 1400/02/18
استعلام هدایت آب باران آبروهای فلزی خوابگاه های برادران به چاه های جذبی 1400/02/13 1400/02/18
استعلام عملیات اصلاح و تعویض لوله¬های آبرسانی سرد و گرم خوابگاه 1400/02/13 1400/02/18
استعلام سیستم حفاظت کاتدیک و شیرهای دفنی 1400/02/11 1400/02/13
استعلام لوازم شبکه برای ساختمان نوآوری دانشگاه 1400/02/11 1400/02/15
استعلام عملیات اصلاح و تعویض لوله 1400/02/07 1400/02/12
استعلام عملیات کابل کشی مخابرات 1400/02/06 1400/02/11
استعلام کابل برق افشان NYMHY 10*5 1400/02/04 1400/02/07
استعلام راننده استیجاری با خودرو جهت سرویس دهی 1400/01/31 1400/02/04
استعلام عملیات کابل کشی مخابراتی 1400/01/30 1400/02/04
استعلام تهیه پارچه به همراه دستمزد دوخت برای تولید کت و شلوار 1400/01/30 1400/02/04
استعلام نهال زرشک بی دانه پفکی(خوراکی) 1400/01/29 1400/02/01
استعلام خاک زراعی جهت توسعه فضای سبز 1400/01/29 1400/02/01
صفحه 1 از 16