مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد یک نفر راننده با خودرو وانت بار جهت انجام مبادله مرسولات و امانات پستی خط اراک به خمین طبق مدا... 1399/04/31
تعداد یک نفر راننده با خودرو وانت بار جهت مبادله مرسولات و امانات پستی خط اراک به خمین طبق مدارک پیو... 1399/04/28
تعداد یک نفر راننده با خودرو وانت بار جهت مبادله مرسولات و امانات پستی از اداره پست اراک به اداره پس... 1399/04/24
تعیین مختصات جغرافیایی کدهای پستی ده رقمی (ژئوکدسازی )در نرم افزار اختصاصی شرکت ملی پست ،مطابقبا دست... 1399/03/31
تعیین مختصات جغرافیایی کدهای پستی ده رقمی (ژئوکدسازی ) در نرم افزار اختصاصی شرکت ملی پست ، مطابق با... 1399/03/11
انجام نگهداری و تعمیرات و راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان اداره کل طبق مشخصات فنی و مدارک... 1399/02/23
انجام نگهداری و تعمیرات و راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان اداره کل طبق مشخصات فنی و مدارک... 1399/02/16
تعداد یک نفر نیرو با خودرو جهت قبول مرسولات پستی 1398/12/10 1398/12/12
تعداد یک نفر نیرو با خودرو جهت مبادله مرسولات پستی 1398/12/10 1398/12/12
تعداد یک نفر نیرو با خودرو جهت مبادله مرسولات پستی 1398/12/10 1398/12/12
صفحه 1 از 23