کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7871028 استعلام قیمت بچه ماهی کپور زنده استان سیستان و بلوچستان 1403/02/02 1403/02/05
7870894 استعلام قیمت نیاز به 20 هزار قطعه بچه ماهی فیتوفاگ با متوسط وزن 10 گرم استان سیستان و بلوچستان 1403/02/02 1403/02/05
7866526 استعلام قیمت اسپیلت 18هزار دو زمانه استان سیستان و بلوچستان 1403/02/01 1403/02/03
7862035 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه خودرو سواری جهت استفاده در شهرستان هامون به مدت 3 ماه و بصورت 12 روز کاری در ماه استان سیستان و بلوچستان 1403/01/30 1403/02/02
7859604 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه خودروی سواری استان سیستان و بلوچستان 1403/01/29 1403/02/01
7859079 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه خودروی سواری جهت استفاده در شهرستان استان سیستان و بلوچستان 1403/01/29 1403/02/01
7859077 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه خودروی سواری استان سیستان و بلوچستان 1403/01/29 1403/02/01
7859063 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه خودروی سواری استان سیستان و بلوچستان 1403/01/29 1403/02/01
7858928 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه خودروی سواری جهت استفاده در شهرستان نیمروز به مدت 3 ماه و بصورت 12 روز کاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. استان سیستان و بلوچستان 1403/01/29 1403/02/01
7858789 استعلام قیمت نیازبه اسپیلت 18هزاربرند ایران رادیاتور با کلیه متعلقات شامل پنل ، لوله،سیم برق و موتور و... استان سیستان و بلوچستان 1403/01/29 1403/02/01
7858320 استعلام قیمت درخواست خرید چهارصد هزار قطعه بچه ماهی کپور یک گرمی جهت منابع آبی استان سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان 1403/01/29 1403/02/01
7858012 استعلام قیمت درخواست 150 کیلوگرم ماهی مولد آموربا حداکثر وزن 7 کیلوگرم استان سیستان و بلوچستان 1403/01/29 1403/02/01
7857582 استعلام قیمت درخواست خرید یک میلیون و صدهزار قطعه بچه ماهی کپور یک گرمی جهت منابع آبی استان سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان 1403/01/29 1403/02/01
7856800 استعلام قیمت نیازبه اجاره یک دستگاه خودروی سواری جهت استفاده در شهرستان زابل به مدت سه ماه و 20 روزکاری استان سیستان و بلوچستان 1403/01/29 1403/02/01
7854866 استعلام قیمت خرید 10 هزار قطعه بچه ماهی سیباس با متوسط وزن 50 گرم مورد نیاز میباشد استان سیستان و بلوچستان 1403/01/28 1403/02/02
7854839 استعلام قیمت خرید 15 هزارقطعه بچه ماهی کپور معمولی با متوسط وزن 20گرم موردنیازاست. استان سیستان و بلوچستان 1403/01/28 1403/01/30
7820298 استعلام قیمت درخواست نیازبه یک دستگاه کامپیوتر و یک عدد پرینتر استان سیستان و بلوچستان 1403/01/20 1403/01/25
7820070 استعلام قیمت اجرای فونداسیون با بتن عیار 350 کیلوگرم جهت دفتر استان سیستان و بلوچستان 1403/01/20 1403/01/25
7800817 استعلام قیمت اجرای فونداسیون دفتر صید سراوان استان سیستان و بلوچستان 1403/01/12 1403/01/16
7800712 استعلام قیمت اجرای دیوارچینی و شناژ دفتر صید سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان 1403/01/11 1403/01/16
صفحه 1 از 82