مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام احداث ساختمان مسکونی(تا مرحله کلیدتحویل) دارای اسکلت بتنی و دوطبقه (دوسقف) به تعداد 11 بلوک با متراز هر طبقه 130 متر مربع 1400/08/01 1400/08/05
استعلام بابت واگذاری فعالیت آگاهسازی و آموزش مهارتهای زندگی با عنوان ریز فعالیت آموزش مهارتهای زندگی مطابق با شاخصهای تعیین شده پیوست 1400/08/01 1400/08/05
استعلام واگذاری فعالیت کودکان خیابانی سامان دهی شده (طرح دوستدار کودک) 1400/08/01 1400/08/05
استعلام سمعک پشت گوشی 1400/08/01 1400/08/05
استعلام دی وی دی رایتر اینترنال 1400/08/01 1400/08/05
استعلام طرح واگذاری خدمات غربالگری شنوایی نوزادان 1400/07/30 1400/08/04
استعلام طرح اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم 1400/07/30 1400/08/04
استعلام بابت خرید اقلام مورد نیاز برنامه غربالگری بینایی و شنوایی 1400/07/28 1400/08/03
استعلام بابت واگذاری فعالیت طرح آگاهسازی زنان و دختران با تاکید بر آموزش سلامت جنسی و افزایش تاب آوری 1400/07/27 1400/08/01
استعلام بابت واگذاری فعالیت آگاهسازی و آموزش مهارتهای زندگی با عنوان ریز فعالیت آموزش 1400/07/27 1400/08/01
استعلام بابت واگذاری فعالیت افراد دریافت کننده خدمات مشاوره و فوریتهای مشاوره ای ( برنامه آگاهسازی و گسترش فرهنگ مشاوره ) 1400/07/27 1400/07/29
استعلام خدمات غربالگری شنوایی نوزادان 1400/07/26 1400/07/29
استعلام طرح اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در شهرستان 1400/07/26 1400/07/29
استعلام واگذاری فعالیت آموزش تخصصی مشاوران 1400/07/25 1400/07/28
استعلام بابت هزینه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران 1400/07/25 1400/07/29
استعلام واگذاری فعالیت طرح آگاهسازی زنان و دختران 1400/07/24 1400/07/27
استعلام بابت واگذاری فعالیت افراد دریافت کننده خدمات مشاوره و فوریتهای مشاوره ای ( برنامه آگاهسازی و گسترش فرهنگ مشاوره ) 1400/07/24 1400/07/27
استعلام فعالیت برنامه غربالگری شنوایی نوزادان در سال 1400 1400/07/23 1400/07/26
استعلام واگذاری فعالیت طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سال 1400 1400/07/22 1400/07/26
استعلام واگذاری فعالیت زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در سال 1400 1400/07/22 1400/07/26
صفحه 1 از 18