مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خرید تجهیزات 1400/07/18 1400/07/22
استعلام تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک 1400/07/18 1400/07/22
استعلام خرید تجهیزات 1400/07/12 1400/07/18
استعلام تمدید اشتراک نرم افزار تحت وب سامانه دسترسی ویژه ابری 1400/07/12 1400/07/18
استعلام تولید سایر تجهیزات برقی 1400/07/07 1400/07/11
استعلام خرید تجهیزات اداری 1400/06/24 1400/06/28
استعلام تهیه مصالح و اجرای ماسه ساحلی بخشی از محوطه 1400/06/24 1400/06/28
استعلام تهیه مصالح و اجرای ماسه ساحلی 1400/06/21 1400/06/24
استعلام توسعه مرکز نوآوری دانشگاه ( آمفی تئاتر روباز ) 1400/06/21 1400/06/24
استعلام خرید تجهیزات اداری 1400/06/20 1400/06/23
استعلام لیست خرید تجهیزات سرمایشی 1400/06/20 1400/06/23
استعلام توسعه مرکز نوآوری دانشگاه ( آمفی تئاتر روباز ) 1400/06/16 1400/06/21
استعلام تهیه مصالح و اجرای ماسه ساحلی 1400/06/16 1400/06/21
استعلام قرارداد تاسیسات دانشگاه 1400/06/16 1400/06/21
استعلام خرید تجهیزات سرمایشی 1400/06/14 1400/06/18
استعلام خرید تجهیزات اداری 1400/06/14 1400/06/18
استعلام قرارداد تاسیسات دانشگاه 1400/06/10 1400/06/14
استعلام سخت افزار، نرم افزار و خدمات کامپیوتری 1400/06/10 1400/06/14
استعلام فرم استعلام خدمات انفورماتیک 1400/06/09 1400/06/13
استعلام پشتیبانی سخت افزار، نرم افزار و خدمات کامپیوتری 1400/06/06 1400/06/09
صفحه 1 از 23