مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی سرنگ انسولین 15000 عدد 1400/07/22 1400/07/25
استعلام بها جهت : مشمع رنگی سبز،آبی،سفید بیمارستانی ضخیم 1000 متر 1400/07/21 1400/07/25
استعلام بها جهت : ملحفه پارچه ترگال 1400/07/21 1400/07/25
استعلام بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی 1400/07/20 1400/07/25
استعلام بالانسرفلنجی 1400/07/20 1400/07/25
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی ترالی نیم دایره هلالی 1400/07/20 1400/07/24
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی سرنگ انسولین 15000 عدد 1400/07/19 1400/07/22
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی 1400/07/19 1400/07/22
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی تیغ درماتوم 1400/07/19 1400/07/22
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی 1400/07/19 1400/07/22
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی ست سرم 1400/07/18 1400/07/21
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی ست سرم 1400/07/14 1400/07/18
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی گچ 1400/07/12 1400/07/18
استعلام میکروست یکبارمصرف 1400/07/12 1400/07/18
استعلام خرید و تعمیرات تخصوصی دیگ آبگرم بیمارستان 1400/07/11 1400/07/18
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی سرنگ انسولین 15000 1400/07/11 1400/07/14
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی چسب لکوپلاست 1400/07/11 1400/07/14
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی سوند فولی 1400/07/11 1400/07/14
استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی میکروست 10000 عدد 1400/07/11 1400/07/14
استعلام میکروست 1400/07/10 1400/07/14
صفحه 1 از 110