کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5096215 استعلام قیمت اجاره محل چاپ و تکثیر مرکز آموزشی استان کرمانشاه 1401/01/28 رجوع به آگهی
4384769 استعلام قیمت خرید اسکالب وین استان کرمانشاه 1400/07/20 1400/07/22
4123052 استعلام قیمت کیسه امحا زباله نسوز استان کرمانشاه 1400/04/18 1400/04/21
4110566 استعلام قیمت خرید آزمایشگاه بیمارستان استان کرمانشاه 1400/04/17 1400/04/19
4099091 استعلام قیمت چای سیاه اسکله سبز استان کرمانشاه 1400/04/16 1400/04/19
4056586 استعلام قیمت چاپ اوراق بیمارستان استان کرمانشاه 1400/04/08 1400/04/10
4040103 استعلام قیمت خرید آزمایشگاه بیمارستان استان کرمانشاه 1400/04/06 1400/04/08
4040089 استعلام قیمت خرید آزمایشگاه بیمارستان استان کرمانشاه 1400/04/06 1400/04/08
4003265 استعلام قیمت چای سیاه استان کرمانشاه 1400/03/31 1400/04/02
3997367 استعلام قیمت تعداد یک دستگاه لب تاپ مدلDell G3 15 3500 Gaming_A استان کرمانشاه 1400/03/29 1400/03/30
3984254 استعلام قیمت امحاء و حمل پسماندهای شیمیایی و دارویی استان کرمانشاه 1400/03/24 1400/03/26
3956091 استعلام قیمت نوار گلوکومتر امپرور تعداد 10000 عدد استان کرمانشاه 1400/03/20 1400/03/23
3954824 استعلام قیمت تعداد یک دستگاه لب تاپ مدلDell G3 15 3500 Gaming_A استان کرمانشاه 1400/03/20 1400/03/23
3953248 استعلام قیمت خودکار مارک کیان 5000 عدد استان کرمانشاه 1400/03/19 1400/03/22
3952539 استعلام قیمت امحاء و حمل پسماندهای شیمیایی استان کرمانشاه 1400/03/19 1400/03/22
3952257 استعلام قیمت چاپ وفعالیت های خدماتی وابسته به چاپ استان کرمانشاه 1400/03/19 1400/03/22
3949742 استعلام قیمت نازال کانولای بینی نوزاد استان کرمانشاه 1400/03/18 1400/03/20
3948958 استعلام قیمت چشم بند نوزاد تعداد 1000 عدد استان کرمانشاه 1400/03/18 1400/03/20
3948937 استعلام قیمت ست لوله اکسیژن تراپی استان کرمانشاه 1400/03/18 1400/03/20
3947700 استعلام قیمت سفتی باکس استان کرمانشاه 1400/03/18 1400/03/20
صفحه 1 از 64