کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7829993 استعلام قیمت CD آنتی بادی مصرفی استان تهران 1403/01/25 1403/01/29
7824163 استعلام قیمت BCR-ABL استان تهران 1403/01/21 1403/01/28
7824150 استعلام قیمت پیپت پاستور استان تهران 1403/01/21 1403/01/28
7824004 استعلام قیمت PML - RAR استان تهران 1403/01/21 1403/01/28
7823809 استعلام قیمت فایکول استان تهران 1403/01/21 1403/01/28
7819843 استعلام قیمت سنسور منفی 80 درجه - نرم افزار پنل وب اختصاصی - سنسور دما و رطوبت و .. استان تهران 1403/01/20 1403/01/28
7816569 استعلام قیمت محلول ایزتون سیسمکس سواپ پنبه ای استان تهران 1403/01/19 1403/01/25
7816526 استعلام قیمت پارافیلم سل استرینر استان تهران 1403/01/19 1403/01/25
7816523 استعلام قیمت محلول ترایزول استان تهران 1403/01/19 1403/01/25
7816516 استعلام قیمت خون کنترل استان تهران 1403/01/19 1403/01/25
7816403 استعلام قیمت cmv کیت استان تهران 1403/01/19 1403/01/25
7704469 استعلام قیمت کیسه کرایو فریز استان تهران 1402/12/05 1402/12/09
7688898 استعلام قیمت لایز هموگلوبین استان تهران 1402/12/01 1402/12/05
7688847 استعلام قیمت فیتو هماگلوتویین استان تهران 1402/12/01 1402/12/05
7688846 استعلام قیمت فیلتر 600 عدد فیلتر لخته نمونه BM MAVK CORNING SAIZ 100Mm لوله مصرفی 2000 عدد لوله هپارین سدیم 6 الی 7M1 استان تهران 1402/12/01 1402/12/05
7688843 استعلام قیمت اند بافر کاتود بافر استان تهران 1402/12/01 1402/12/05
7649308 استعلام قیمت cpu i3 - ram 8 - ssd 240 - main board asus - hdd 1 tb - power استان تهران 1402/11/18 1402/11/26
7633196 استعلام قیمت کیت HLA استان تهران 1402/11/15 1402/11/18
7631558 استعلام قیمت کلسمید استان تهران 1402/11/15 1402/11/21
7631281 استعلام قیمت بافرهنکس فیتوهماگلوتینین استان تهران 1402/11/15 1402/11/21
صفحه 1 از 53