مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5747880 استعلام نصب انواع تابلوهای مکمل مشترکین دیماندی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در محدوده شهرستان نهبندان 1401/07/10 1401/07/14
5747876 استعلام نصب تابلوهای مکمل دیماندی در مدیریت توزیع برق 1401/07/10 1401/07/14
5733526 استعلام انجام فعالیتهای مربوط به نصب تابلوهای مکمل مشترکین دیماندی در شهرستان فردوس 1401/07/09 1401/07/12
5733273 استعلام نصب تابلوهای مکمل دیماندی شهرستان خوسف 1401/07/09 1401/07/12
5733271 استعلام سیم کشی و نصب یراق و نصب تیر از محل عوارض در مدیریت توزیع برق شهرستان بشرویه 1401/07/09 1401/07/12
5729749 استعلام قطع و وصل مشترکین 1401/07/06 1401/07/10
5727606 استعلام نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری در مدیریت توزیع برق بشرویه 1401/07/06 1401/07/10
5725591 استعلام برقگیر پلیمری 1401/07/04 1401/07/09
5725454 استعلام تهیه وکلیه کالا ها و اجرای عملیات بهسازی و تعمیر اساسی ساختمان منزل سازمانی و اتفاقات 1401/07/04 1401/07/11
5724745 استعلام خرید 141 عدد (27 ست ) برقگیر پلیمری 20 کیلو ولت 1401/07/04 1401/07/09
5724628 استعلام نصب تابلوهای مکمل مشترکین دیماندی در شهرستان سربیشه 1401/07/04 1401/07/09
5724491 استعلام حفر گود، حفر چاه و پرکردن ،کانال کنی از محل عوارض 1401/07/04 1401/07/09
5724177 استعلام عملیات سیم کشی و نصب یراق برق زیرکوه(عوارض) 1401/07/04 1401/07/09
5724159 استعلام نصب تابلوهای مکمل سرایان 1401/07/04 1401/07/09
5724150 استعلام عملیات نصب تابلوهای مکمل دیماندی برق زیرکوه 1401/07/04 1401/07/09
5724146 استعلام عملیات نصب تابلوهای مکمل دیماندی برق زیرکوه 1401/07/04 1401/07/09
5724142 استعلام عملیات حفرگود و حفر چاه و کانال کنی برق زیرکوه(عوارض) 1401/07/04 1401/07/09
5723573 استعلام نصب انواع تابلوهای مکمل مشترکین دیماندی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در محدوده شهرستان نهبندان 1401/07/04 1401/07/09
5723564 استعلام نصب تابلوهای مکمل در شهرستان سرایان 1401/07/04 1401/07/09
5723451 استعلام خرید 141 عدد(47ست ) برقگیر پلیمری از محل منابع عوارض به صورت نقدی در قالب انعقاد قرارداد 1401/07/04 1401/07/09
صفحه 1 از 58