مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام دستکش جراحی بدون پودر 1400/07/22 1400/07/26
استعلام سیلندر اطفاء حریق آیروسل 1400/07/22 1400/07/26
استعلام خرید پروب اکوکاردیوگرافی اطفال جهت دستگاه اکو MEDISONمدل EK07 1400/07/21 1400/07/26
استعلام لوله کشی و راه اندازی سیستم تامین آب جوش 1400/07/20 1400/07/25
استعلام خرید میکروتوم تمام اتوماتیک آزمایشگاهی 1400/07/20 1400/07/24
استعلام تکمیل بنا ساختمان امحاء زباله و نگهبانی بیمارستان 1400/07/20 1400/07/25
استعلام ساخت درب فلزی پارکینگ بیمارستان 1400/07/12 1400/07/18
استعلام سرنگ 10سی سی 1400/07/12 1400/07/17
استعلام دستکش جراحی 1400/07/12 1400/07/17
استعلام آنژیوکت 1400/07/12 1400/07/17
استعلام سفتی باکس 1400/07/12 1400/07/17
استعلام الکتروشوک 1400/07/11 1400/07/17
استعلام میکروتوم تمام اتوماتیک آزمایشگاهی 1400/07/10 1400/07/14
استعلام تعویض بخشی از سرامیک کف بیمارستان 1400/07/07 1400/07/17
استعلام سرنگ استریل 5سی سی پیستون دارباسرسوزن 3تیکه 1400/07/06 1400/07/11
استعلام ساخت درب فلزی ورودی پارکینگ بیمارستان 1400/07/04 1400/07/08
استعلام هواساز هایژنیک باظرفیت 3200CFM 1400/07/03 1400/07/07
استعلام ساخت و اجرای کانال هوارسان جهت هواساز و اگزوز فن بخش CSR 1400/06/31 1400/07/04
استعلام خرید میکروتوم 1400/06/31 1400/07/04
استعلام شیر 1400/06/30 1400/07/03
صفحه 1 از 30