کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7868671 استعلام قیمت جنرال سرویس سل کانتر سیسمکس مدل KX21 بخش هماتولوژی 2 دستگاه استان کرمانشاه 1403/02/02 1403/02/05
7868455 استعلام قیمت جنرال سرویس دستگاه اتوآنالیزر بیوشیمی Sapphire 800خون استان کرمانشاه 1403/02/02 1403/02/05
7868062 استعلام قیمت شارژ نرم افزار غربالگری استان کرمانشاه 1403/02/02 1403/02/05
7858704 استعلام قیمت کیتهای مختلف ایمونولوژی استان کرمانشاه 1403/01/29 1403/02/03
7855341 استعلام قیمت کیتهای H.PYLORI IgM , IgG طبق لیست پیوست استان کرمانشاه 1403/01/28 1403/02/02
7840651 استعلام قیمت یونولیت بسته بندی به ابعاد25*16*14 سانتی متر استان کرمانشاه 1403/01/27 1403/02/01
7839791 استعلام قیمت کیت LDL-CHOLESTROL استان کرمانشاه 1403/01/27 1403/02/01
7839488 استعلام قیمت کیت VIT D(BK) استان کرمانشاه 1403/01/27 1403/01/30
7839238 استعلام قیمت کیت CH50 بهار افشان ایمونولوژی استان کرمانشاه 1403/01/27 1403/01/30
7838604 استعلام قیمت کیتهای diametra , vircell ایمونولوژی استان کرمانشاه 1403/01/27 1403/01/30
7838233 استعلام قیمت کیتهای مختلف ایمونولوژی Diapro استان کرمانشاه 1403/01/27 1403/01/30
7838201 استعلام قیمت کیتهای مختلف ایمونولوژی Orgentec استان کرمانشاه 1403/01/27 1403/01/30
7835323 استعلام قیمت کیتهای Randox premium level 2,3 , plus level 2 ,3 هورمونی استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/30
7835161 استعلام قیمت کیتهای مختلف ایمونولوژی طبق لیست پیوست استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/29
7835156 استعلام قیمت کیت آزمایشات هورمونی به روش کمی لومینسانس دستگاه لیازون یا کیت دیاسورین ( lIASON ) استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/29
7834504 استعلام قیمت کیتهای کمی لومینسانس زیمنس ایمولایت بخش ایمولوژی استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/29
7834477 استعلام قیمت کیتهای مختلف ایمونولوژی الایزا استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/29
7834474 استعلام قیمت کیتهای ایمونوفلورسانس استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/29
7832061 استعلام قیمت سرنگ 10 سی سی میبد یاس استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/29
7829923 استعلام قیمت محیط کشت آمینومکس گیبکو 100ml طبق لیست پیوست استان کرمانشاه 1403/01/25 1403/01/28
صفحه 1 از 104