مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تجهیزات مصرفی دندانپزشکی 1400/07/26 1400/07/28
استعلام 200 مگ اینترنت 1400/07/21 1400/07/24
استعلام 200 مگ اینترنت 1400/07/19 1400/07/20
استعلام تجهیزات مصرفی دندانپزشکی 1400/07/14 1400/07/18
استعلام گان پزشکی 1400/07/14 1400/07/18
استعلام 200 مگ اینترنت 1400/07/11 1400/07/14
استعلام انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها 1400/07/10 1400/07/12
استعلام یونیت دنداپزشکی 1400/07/06 1400/07/10
استعلام رادیوگرافی دگوتزن با پایه دیواری 1400/07/06 1400/07/10
استعلام گان پزشکی 1400/07/06 1400/07/10
استعلام ups 1400/07/06 1400/07/10
استعلام ups 1400/06/29 1400/07/03
استعلام اکتیودایرکتوری 1400/06/29 1400/07/03
استعلام بخش پذیرش بیماران بستری و سرپایی و اسکن الکترونیکی پرونده های پزشکی بیمارستان 1400/06/29 1400/06/31
استعلام ماسک سه لایه پزشکی 1400/06/28 1400/06/30
استعلام بخش پذیرش بیماران بستری و سرپایی و اسکن الکترونیکی پرونده های پزشکی 1400/06/28 1400/06/31
استعلام رادیو گرافی دگوتزن با پایه دیواری مدل DC 1400/06/27 1400/06/30
استعلام یونیت دندانپزشکی 1400/06/27 1400/06/30
استعلام ups 1400/06/24 1400/06/28
استعلام رادیو گرافی دگوتزن با پایه دیواری 1400/06/22 1400/06/25
صفحه 1 از 65