مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام نام سرویس : جمع آوری، تصیفه و تامین آب 1400/07/21 1400/07/25
استعلام بازسازی و مرمت قنات روستا 1400/06/20 1400/06/23
استعلام حفاری و لای روبی قنات به روش دستی 1400/06/19 1400/06/22
استعلام حفاری و لای روبی قنات 1400/06/18 1400/06/23
استعلام برگزاری کلاس های اموزشی و کارگاههای ترویجی ,بازدیدهای ترویجی 1400/04/05 1400/04/09
استعلام اصلاح و نوسازی باغ 1400/04/05 1400/04/08
استعلام خودکار آبی 1400/04/01 1400/04/05
استعلام فعالیتهای پشتیبانی کشاورزی و فعالیتهای پس از برداشت محصول 1400/03/29 1400/04/01
استعلام بهره برداری و نگهداری از سد یا شبکه و نیروگاه ها 1400/03/29 1400/04/01
استعلام آبزی پروری 1400/03/29 1400/04/01
استعلام تشکیل کلاسهای آموزشی ومهارتی و کارگاهی و ترویجی 1400/03/24 1400/03/26
استعلام اصلاح و نوسازی 1400/03/22 1400/03/26
استعلام تشکیل کلاسهای آموزشی و کارگاهی و فعالیتهای ترویجی 1400/03/19 1400/03/24
استعلام تجهیز و تعمیر مراکز جهاد کشاورزی 1400/03/11 1400/03/17
استعلام تشکیل کلاس آموزشی و کارگاهی و فعالیت های ترویجی 1400/03/11 1400/03/17
استعلام پارکت وینی فلکس 1400/02/21
استعلام کاغذ B5 ساده(خام) 70 بسته 1400/02/20
استعلام آرشیو الکترونیک 1400/02/25
استعلام تهیه نقشه قطعات مالکیتی اراضی کشاورزی با مقیاس 2000 تحت سامانه 1400/02/16
استعلام کاغذ B5 ساده(خام) 70 بسته 1400/02/12
صفحه 1 از 48