کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7831354 استعلام قیمت خرید غذا جهت پروژه های سازمان نمایشگاه بین المللی پنجره واحد خدمات استان و... استان خراسان رضوی 1403/01/26 1403/01/27
7656925 استعلام قیمت واگذاری مطالعات شناسایی، رفع گره ها و روان سازی ترافیک محورها استان خراسان رضوی 1402/11/23 1402/11/29
7585983 استعلام قیمت خرید 5 عدد برد موتور اسکانیا یورو 3 (500KB) و خرید 10 عدد برد موتور اسکانیا یورو3 (NBC) استان خراسان رضوی 1402/11/07 1402/12/08
7532092 استعلام قیمت خرید و نصب و اجرای مجموعه وسایل بازی کودکان و کف پوش و زیرسازی پارک استان خراسان رضوی 1402/10/21 1402/10/24
7532083 استعلام قیمت اصلاح و تکمیل سیستم روشنایی فضای سبز بوستان استان خراسان رضوی 1402/10/21 1402/10/27
7531938 استعلام قیمت تکمیل درختکاری و پرچین کاری فضای سبز حاشیه استان خراسان رضوی 1402/10/21 1402/10/27
7524967 استعلام قیمت بهسازی و ترمیم معابر در پارک استان خراسان رضوی 1402/10/19 1402/10/21
7524947 استعلام قیمت بازپیرایی فضای ادامه بولوار استان خراسان رضوی 1402/10/19 1402/10/21
7517545 استعلام قیمت مشارکت در بهبود و بهسازی مسجد علی بن ابی طالب استان خراسان رضوی 1402/10/18 1402/10/23
7512506 استعلام قیمت استعلام بها درخت کاری و پرچین کاری فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/10/17 1402/10/20
7511003 استعلام قیمت واگذاری تجهیز سطوح گلکاری میدان استان خراسان رضوی 1402/10/16 1402/10/20
7509521 استعلام قیمت بکارگیری لودر و کمپرسی ده چرخ جهت جمع آوری و حمل خاک و نخاله استان خراسان رضوی 1402/10/16 1402/10/23
7509486 استعلام قیمت واگذاری تعمیر و تجهیز سالنهای ورزشی سرپوشیده استان خراسان رضوی 1402/10/16 1402/10/18
7509447 استعلام قیمت اصلاح الگوی کاشت لچکیه استان خراسان رضوی 1402/10/16 1402/10/20
7504914 استعلام قیمت خرید کود و سم استان خراسان رضوی 1402/10/14 1402/10/19
7474759 استعلام قیمت خریدغذا جهت پروژه های سازمان استان خراسان رضوی 1402/10/06 1402/10/12
7386715 استعلام قیمت استعلام خرید مصالح( گچ - ماسه و...) استان خراسان رضوی 1402/09/09 1402/09/12
7277877 استعلام قیمت خرید وال واشر بلوار کلانتری استان خراسان رضوی 1402/08/16 1402/08/17
7277373 استعلام قیمت خرید تجهیزات جهت رفع نقص آذین بندی های بلوار استان خراسان رضوی 1402/08/16 1402/08/17
7271445 استعلام قیمت تجهیز مصلی های بوستان استان خراسان رضوی 1402/08/14 1402/08/18
صفحه 1 از 58