مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام پاراوان سربی سه تیکه 1400/04/13 1400/04/15
استعلام لوازم حفاظت فردی سربی رادیولوژی 1400/04/12 1400/04/14
استعلام دستگاه میکروسکوپ آزمایشگاهی 1400/03/31 1400/04/02
استعلام قرارداد چاپ وتکثیر 1400/03/23 1400/03/25
استعلام دستگاه میکروسکوپ آزمایشگاهی 1400/03/21 1400/03/23
استعلام قرارداد چاپ وتکثیر 1400/03/14 1400/03/18
استعلام مانیتورینگ علائم حیاتی 1400/03/11 1400/03/13
استعلام انجام کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بیمارستانی 1400/03/10 1400/03/12
استعلام قرارداد چاپ وتکثیر بیمارستان 1400/03/10 1400/03/12
استعلام دستگاه میکروسکوپ آزمایشگاهی 1400/03/02 1400/03/03
استعلام دستگاه فتوتراپی اینتنزیو 1400/03/01 1400/03/03
استعلام یخچال آزمایشگاهی 1400/03/01 1400/03/03
استعلام برانکارد 1400/03/01 1400/03/03
استعلام دستگاه وارمر نوزاد 1400/03/01 1400/03/03
استعلام پالس اکسیمتر رومیزی 1400/03/01 1400/03/03
استعلام دستگاه وارمر نوزاد 1400/01/28 1400/01/30
استعلام صندلی همراه بیمار تخت خواب شو 1400/01/25 1400/01/28
استعلام ترالی اورژانس فلزی 1400/01/25 1400/01/28
استعلام پایه سرم پمپ انفوزیون 1400/01/25 1400/01/28
استعلام تخت معاینه بیمار 1400/01/25 1400/01/28
صفحه 1 از 27