مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5729026 استعلام رادیاتور 5 و 10 و 15 پره طبق لیست پیوستی . ایران کد مشابه است 1401/07/06 1401/07/09
5727827 استعلام خرید درن پن رز طبق لیست پیوست/ایرانکد مشابه است 1401/07/06 1401/07/09
5727619 استعلام خرید کیسه ادرار طبق لیست پیوست/ ایران کد مشابه 1401/07/06 1401/07/09
5727607 استعلام خرید لوله اکسیژن طبق لیست پیوست/ ایران کد مشابه 1401/07/06 1401/07/09
5727602 استعلام خرید سوند معده 1401/07/06 1401/07/09
5727580 استعلام خرید مش طبق لیست پیوست/ ایران کد مشابه 1401/07/06 1401/07/09
5724821 استعلام داروی ظهور و ثبوت طبق لیست پیوستی . پرداخت غیر نقدی 1401/07/04 1401/07/07
5724799 استعلام کیت AFP آزمایشگاه تشخیص طبی 1401/07/04 1401/07/07
5721746 استعلام خرید آنژیوکت طبق لیست پیوست/ ایران کد مشابه 1401/07/02 1401/07/06
5716350 استعلام انواع کیت طبق لیست پیوستی هزینه ارسال بر عهده تامین کننده است 1401/06/30 1401/07/02
5715659 استعلام خرید باند گچی 1401/06/30 1401/07/02
5715650 استعلام باند زخم بندی سرجی فیکس سر رنگ 1401/06/30 1401/07/02
5715489 استعلام خرید کیسه کلستومی به تعداد 200 عدد طبق لیست پیوست/ ایران کد مشابه 1401/06/30 1401/07/02
5715483 استعلام خرید لوازم مصرفی پزشکی طبق لیست پیوست/ایران کد مشابه است 1401/06/30 1401/07/02
5710788 استعلام خرید آنژیوکت طبق لیست پیوست/ ایران کد مشابه 1401/06/29 1401/06/31
5710556 استعلام خرید 1000 دست لباس بیمار زنانه پنبه ای طبق لیست درخواستی/ ایران کد مشابه 1401/06/29 1401/06/31
5693164 استعلام خرید اسپکلوم سایزL -وسایزMطبق لیست پیوست/ایران کد مشابه است 1401/06/27 1401/06/29
5693092 استعلام باند زخم بندی سرجی فیکس 1401/06/27 1401/06/29
5692895 استعلام خرید قلم کوتر و پلیت کوتر طبق لیست پیوست/ایران کد مشابه است 1401/06/27 1401/06/29
5692887 استعلام خرید لوازم مصرفی پزشکی طبق لیست پیوست/ایران کد مشابه است 1401/06/27 1401/06/29
صفحه 1 از 66