کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7854543 استعلام قیمت خرید صافی دیالیز استان لرستان 1403/01/28 1403/01/30
7854199 استعلام قیمت خرید لباس بیمار زنانه و مردانه جنس فلامنت پنبه چهارخانه هر کدام1000دست استان لرستان 1403/01/28 1403/01/30
7854198 استعلام قیمت خرید 500عدد پک جراحی جنرال استان لرستان 1403/01/28 1403/01/30
7838952 استعلام قیمت خرید تعداد864عدد نخ کرومیک صفر راند استان لرستان 1403/01/27 1403/01/29
7837888 استعلام قیمت خرید تعداد3000عدد میکروست استان لرستان 1403/01/27 1403/01/29
7828067 استعلام قیمت خرید تعداد 3000 عدد میکروست برند hd یا مدیکس استان لرستان 1403/01/25 1403/01/27
7827745 استعلام قیمت تامین نیروهای امنیت و حراست فیزیکی (نگهبان) بصورت حجمی جهت بیمارستان امام خمینی (ره) کوهدشت استان لرستان 1403/01/25 1403/01/28
7827349 استعلام قیمت خرید نخ جراحی در سایز های مختلف استان لرستان 1403/01/25 1403/01/27
7816487 استعلام قیمت خرید نخ جراحی در سایز های مختلف استان لرستان 1403/01/19 1403/01/21
7816461 استعلام قیمت خرید تعداد 20000 عدد ست سرم استان لرستان 1403/01/19 1403/01/21
7816448 استعلام قیمت خرید کیسه ادرار بزرگسال به تعداد 2000 عدد. استان لرستان 1403/01/19 1403/01/21
7814483 استعلام قیمت 16 عدد کولر سلولزی 11000 استان لرستان 1403/01/19 1403/01/27
7812257 استعلام قیمت وسایل بهداشتی مصرفی مورد نیاز بخش ها استان لرستان 1403/01/18 1403/01/27
7812182 استعلام قیمت مواد بهداشتی مصرفی استان لرستان 1403/01/18 1403/01/27
7810437 استعلام قیمت 1000 عدد محلول ضد عفونی کننده نیم لیتری دست با پایه الکلی استان لرستان 1403/01/18 1403/01/21
7807640 استعلام قیمت خرید تعداد50000عدد چسب آنژیوکت پروانه ای استان لرستان 1403/01/16 1403/01/19
7806325 استعلام قیمت ماسک اکسیژن پزشکی استان لرستان 1403/01/15 1403/01/18
7806316 استعلام قیمت خرید 1200 عدد ست تزریق خون استان لرستان 1403/01/15 1403/01/18
7806301 استعلام قیمت خرید تعداد 200 عدد هموواگ شماره 12 و 200 عدد هموواگ شماره 14 استان لرستان 1403/01/15 1403/01/18
7806284 استعلام قیمت خرید نخ جراحی در سایز های مختلف استان لرستان 1403/01/15 1403/01/18
صفحه 1 از 107