کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7839111 استعلام قیمت 300 عدد شنل یکبار مصرف بیمار بلندی 160 و 2000 عدد کلاه یکبار مصرف بیمار استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/27 1403/02/01
7839064 استعلام قیمت تهیه ساندویچ پانل انبار دارویی بیمارستان نفت گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/27 1403/01/30
7833753 استعلام قیمت کرایو پوستی شرح پیوست استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/26 1403/01/28
7833747 استعلام قیمت مینی یونیت دندانپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/26 1403/01/28
7833527 استعلام قیمت دوچرخه ارگونومی شرح پیوست استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/26 1403/01/28
7826765 استعلام قیمت تهیه ساندویچ پانل انبار دارویی بیمارستان نفت گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/21 1403/01/27
7824189 استعلام قیمت 300 عدد شنل یکبار مصرف بیمار بلندی 160 و 2000 عدد کلاه یکبار مصرف بیمار استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/21 1403/01/26
7821281 استعلام قیمت یک دستگاه OPG استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/20 1403/01/26
7810392 استعلام قیمت تکمیل انبار دارویی بیمارستان استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/18 1403/01/21
7804767 استعلام قیمت دوچرخه ارگونومی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/15 1403/01/18
7804677 استعلام قیمت یک دستگاه کرایو پوستی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/15 1403/01/18
7804649 استعلام قیمت یونیت دندانپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/15 1403/01/18
7787628 استعلام قیمت کرایو پوستی شرح پیوست استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/27 1402/12/28
7787593 استعلام قیمت دوچرخه ارگونومی شرح پیوست استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/27 1402/12/28
7787551 استعلام قیمت ترازوی نوزاد شرح پیوست استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/27 1402/12/28
7787431 استعلام قیمت یونیت دندان پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/27 1402/12/28
7787299 استعلام قیمت 20 عدد تی پیس- 20 عدد کتتر پگ استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/26 1402/12/28
7787172 استعلام قیمت 100 عدد پوار نوزاد استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/26 1402/12/28
7782343 استعلام قیمت ست سه عددی ماتاچانا mt14000گرم کن ژنراتوربخار اتوکلاو اصلی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/24 1402/12/26
7778872 استعلام قیمت دوچرخه ارگونومی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/23 1402/12/26
صفحه 1 از 76