مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خرید خدمت بیمه آتش سوزی 1400/06/19 1400/06/22
استعلام خریدخدمت بیمه آتش سوزی 1400/06/19 1400/06/22
استعلام خرید لاینسس 1400/06/18 1400/06/22
استعلام تکمیل قنات 1400/06/12 1400/06/15
استعلام بکار گیری تعدا سه دستگاه خودرو استیجاری بهمراه راننده 1400/05/09 1400/05/12
استعلام بکارگیری تعدادی خودروی استیجاری با راننده در اختیار 1400/05/08 1400/05/11
استعلام خریدخدمت تامین 5 نفرنیروی انسانی برای واگذاری بخشی ازاموردبیرخانه 1400/05/02 1400/05/06
استعلام واگذاری بخشی از امور پشتیبانی مربوط به گشتهای حفاظت از اراضی کشاورزی 1400/04/22 1400/04/26
استعلام خریدلوله ،شیرآلات، اتصالات،قطعات اتصالی،پکیج و .. 1400/04/17 1400/04/20
استعلام بهسازی قنات 1400/04/13 1400/04/16
استعلام خرید خدمت تهیه نقشه 1400/04/10 1400/04/14
استعلام خرید خدمت عملیات اجرایی پروژه اصلاح نژاد بز 1400/04/10 1400/04/14
استعلام خرید خدمت تهیه نقشه 1400/04/10 1400/04/14
استعلام خرید میلگرد 1400/04/10 1400/04/14
استعلام خرید میلگرد 1400/04/05 1400/04/09
استعلام تهیه نقشه 2000/1 قطعات 1400/04/05 1400/04/08
استعلام تهیه نقشه 1400/04/05 1400/04/08
استعلام تهیه نقشه 2000/1 قطعات مالکیتی اراضی کشاورزی 1400/04/05 1400/04/08
استعلام تهیه نقشه 2000/1 قطعات مالکیتی اراضی کشاورزی 1400/04/05 1400/04/08
استعلام تهیه نقشه 1400/04/05 1400/04/08
صفحه 1 از 24