کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7879673 استعلام قیمت روغن چهارفصل وبژه هوایار80لیتر استان سیستان و بلوچستان 1403/02/04 1403/02/06
7878251 استعلام قیمت نخ سوپابن 2/0راند3000عدد استان سیستان و بلوچستان 1403/02/04 1403/02/06
7876441 استعلام قیمت ست انژکتور 50 عدد (سی تی ) استان سیستان و بلوچستان 1403/02/03 1403/02/06
7876394 استعلام قیمت نخ نایلون 2صفرکات 5000عدد استان سیستان و بلوچستان 1403/02/03 1403/02/06
7876391 استعلام قیمت کلمپ بندناف 6000 عد استان سیستان و بلوچستان 1403/02/03 1403/02/06
7876285 استعلام قیمت باندسوختگی 4000عدد20سانتی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/03 1403/02/05
7876268 استعلام قیمت سوندفولی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/03 1403/02/06
7875920 استعلام قیمت آنژیوکت 20000 عدد استان سیستان و بلوچستان 1403/02/03 1403/02/05
7875887 استعلام قیمت تیغ جراحی 20،21،22،25، 10000 عدد استان سیستان و بلوچستان 1403/02/03 1403/02/05
7875848 استعلام قیمت شالدون بزرگسال 20 200عدد استان سیستان و بلوچستان 1403/02/03 1403/02/05
7875836 استعلام قیمت کیسه اداری اطفال پسرانه 3000عدد استان سیستان و بلوچستان 1403/02/03 1403/02/05
7875632 استعلام قیمت ست سرم 30000 عدد سرنگ 5 سی سی 50000 استان سیستان و بلوچستان 1403/02/03 1403/02/05
7875537 استعلام قیمت دستکش لاتکس 3000عدد دستکش نایلونی 5000عدد استان سیستان و بلوچستان 1403/02/03 1403/02/05
7870421 استعلام قیمت فن کامل کندانسور15 عدد استان سیستان و بلوچستان 1403/02/02 1403/02/04
7866434 استعلام قیمت واشر منهول بالای دیگ ده هزار اراک 5 عدد استان سیستان و بلوچستان 1403/02/01 1403/02/03
7865295 استعلام قیمت روغن چهارفصل ویژه هوایار80لیتر استان سیستان و بلوچستان 1403/02/01 1403/02/03
7865236 استعلام قیمت سانترفیوژ24 شاخه (28 ) استان سیستان و بلوچستان 1403/02/01 1403/02/03
7864501 استعلام قیمت ست شریانی وریدی پلادلاین 600ست استان سیستان و بلوچستان 1403/02/01 1403/02/03
7864465 استعلام قیمت پارچه سبزاتاق عمل 10توپ (ست استریل ) استان سیستان و بلوچستان 1403/02/01 1403/02/03
7864442 استعلام قیمت تعداد3قلم ملزومات دارویی وصافی دیالیز استان سیستان و بلوچستان 1403/02/01 1403/02/03
صفحه 1 از 62