کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7727324 استعلام قیمت کانول قلبی طبق سایزهای استان تهران 1402/12/08 1402/12/12
7724843 استعلام قیمت دستگاه آندوسکوپ شور استان تهران 1402/12/08 1402/12/12
7724500 استعلام قیمت کاتتر نفرستومی سایز 8 تعداد 5 عدد و سایز 10 استان تهران 1402/12/08 1402/12/10
7722525 استعلام قیمت کیت T3 . T4 . TSH آزمایشگاهی استان تهران 1402/12/08 1402/12/09
7722481 استعلام قیمت کیت های آزمایشگاهی استان تهران 1402/12/08 1402/12/10
7722471 استعلام قیمت مایع جایگزین هموفیلتراسیون - فیلتر مخصوص همو فیلتراسیون - ست مخصوص هموفیلتراسیون استان تهران 1402/12/08 1402/12/10
7722027 استعلام قیمت کیت های آزمایشگاهی استان تهران 1402/12/07 1402/12/09
7708918 استعلام قیمت دستگاه کواگلومتر استان تهران 1402/12/07 1402/12/10
7708817 استعلام قیمت خرید یک دستگاه ups استان تهران 1402/12/07 1402/12/09
7706705 استعلام قیمت مخزن واترسپراتور استان تهران 1402/12/05 1402/12/10
7706341 استعلام قیمت دستگاه سدیمان آنالایزر استان تهران 1402/12/05 1402/12/09
7706131 استعلام قیمت کیت پمپ بالن داخل آئورتی استان تهران 1402/12/05 1402/12/09
7706006 استعلام قیمت بالن nc - کیت پمپ بالن داخل آئورتی استان تهران 1402/12/05 1402/12/09
7705991 استعلام قیمت بالن nc طبق سایزها و الزامات پیوست 270 عدد استان تهران 1402/12/05 1402/12/09
7704402 استعلام قیمت اکسیژناتور بزرگسال با ست لوله و آرتریال فیلتر = 120 عدد استان تهران 1402/12/05 1402/12/09
7704395 استعلام قیمت اکسیژناتور اطفال با ست لوله و آرتریال فیلتر = 2 ست استان تهران 1402/12/05 1402/12/08
7703600 استعلام قیمت کیت الکتروشیمیایی استان تهران 1402/12/05 1402/12/08
7701238 استعلام قیمت کیت های مورد نیاز آزمایشگاه استان تهران 1402/12/03 1402/12/07
7701042 استعلام قیمت ران مرغ چلویی منجمد (بدون پوست وچربی ) پاک شده 250 الی 300 گرم استان تهران 1402/12/03 1402/12/08
7701019 استعلام قیمت ران گوساله منجمد تولید داخلی جوونه درجه یک استان تهران 1402/12/03 1402/12/08
صفحه 1 از 192