کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7854527 استعلام قیمت تعداد 30 هزار عدد انژیوکت زرد مورد نیاز بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی میباشد استان کرمانشاه 1403/01/28 1403/01/30
7838921 استعلام قیمت تعداد 20000 عدد آنژیوکت آبی سایز 22 مورد استان کرمانشاه 1403/01/27 1403/01/29
7838856 استعلام قیمت ست سرم استان کرمانشاه 1403/01/27 1403/01/29
7833068 استعلام قیمت تعداد 30 هزار عدد آنژوکت زرد استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/28
7832882 استعلام قیمت تعداد 4 عدد سیستم کامپیوتر استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/28
7820432 استعلام قیمت نرم افزار پارکینگ و راهبند ثبت ورود و خروج و بالابر اتومات همراه بادوربین ثبت ورود و خروج استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/25
7820234 استعلام قیمت تجهیزات آزمایشگاهی - تست پروتئین واکنشی CRP (C-reactive protein) استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/25
7820215 استعلام قیمت تجهیزات آزمایشگاهی - تست کراتین استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/25
7820212 استعلام قیمت سر سمپلر با حجم متغیر استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/25
7820207 استعلام قیمت تجهیزات آزمایشگاه - ظرف ادرار بیمار استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/25
7820196 استعلام قیمت تجهیزات آزمایشگاه - لام استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/25
7820194 استعلام قیمت تست پروتئین واکنشی CRP (C-reactive protein) استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/25
7820187 استعلام قیمت کیت آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/25
7820177 استعلام قیمت محیط کشت انتقالی استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/25
7819873 استعلام قیمت کیت آزمایش Cyfra 21-1 استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/25
7810464 استعلام قیمت محیط کشت انتقالی استان کرمانشاه 1403/01/18 1403/01/20
7810460 استعلام قیمت تجهیزات استخراج برای آزمایشگاه ها استان کرمانشاه 1403/01/18 1403/01/20
7810165 استعلام قیمت کیت آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استان کرمانشاه 1403/01/18 1403/01/20
7810156 استعلام قیمت تجهیزات آزمایشگاه : تست پروتئین واکنشی CRP (C-reactive protein) استان کرمانشاه 1403/01/18 1403/01/20
7810150 استعلام قیمت تجهیزات آزمایشگاهی : لام استان کرمانشاه 1403/01/18 1403/01/20
صفحه 1 از 68