مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام مجموعه قطعات منفصله کاربرد منبع تغذیه کامپیوتر یکپارچه 20 in نام تجارتی MSI 1400/05/03 1400/05/06
استعلام قطعات منفصله کاربرد منبع تغذیه کامپیوتر 1400/04/27 1400/04/31
استعلام تامین مجموعه قطعات منفصله کاربرد منبع تغذیه کامپیوتر یکپارچه 20 in نام تجارتی MSI 1400/04/23 1400/04/27
استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی 1400/04/19 1400/04/22
استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی 1400/04/08 1400/04/12
استعلام مرغ منجمد (حداکثر وزن 2کیلو )به مقدار 8000کیلو 1400/04/07 1400/04/12
استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی 1400/03/26 1400/03/30
استعلام بیمه 1400/03/24 1400/03/29
استعلام تامین بیمه مسئولیت مدنی 1400/03/22 1400/03/25
استعلام تعمیر دیگ همراه با وسایل مورد نیاز آشپزخانه 1400/03/04 1400/03/08
استعلام تعمیر دیگ آشپزخانه با وسایل مورد نیاز 1400/03/04 1400/03/08
استعلام انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها 1400/02/29 1400/03/03
استعلام تعمیر دیگهای صنعتی آشپزخانه زندان 1400/02/26 1400/03/01
استعلام تعمیر دیگهای صنعتی آشپزخانه 1400/02/25 1400/02/28
استعلام دستی لباسشویی 1400/02/19 1400/02/22
استعلام گاز خنک کننده صنعتی فریون R22 سیلندر 13/6 kg 1400/02/19 1400/02/22
استعلام بیمه آتش سوزی -سیل .زلزله 1400/02/18 1400/02/21
استعلام بیمه آتش سوزی ساختمانها 1400/02/13 1400/02/18
استعلام مرغ منجمد 1400/02/09 1400/02/13
استعلام گوشت منجمد گوساله بدون استخوان 1400/02/09 1400/02/13
صفحه 1 از 22