کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8107099 استعلام قیمت تعمیر چهار عدد هیتر برقی 20 کیلووات جهت آبگرمکن برقی پایانه شناور استان هرمزگان 1403/03/26 1403/04/02
8106582 استعلام قیمت فیلتر جداکننده روغن P/F "TAMROTOR" SCREW AIR COMPRESSOROIL SEPARATOR استان هرمزگان 1403/03/26 1403/03/31
8074860 استعلام قیمت تعمیر اساسی یک دستگاه الکتروموتور 99 کیلووات استان هرمزگان 1403/03/19 1403/03/26
8059556 استعلام قیمت Resin, Putty, Cobalt Accelerator And Dimethyl Aniline استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/21
8055522 استعلام قیمت ترمیم و بازسازی فضای داخلی ساختمان اداری استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/19
8051163 استعلام قیمت تعداد 8 بشکه اسید کلریدریک با مشخصات پیوست-HYDROCHLORIC ACID استان هرمزگان 1403/03/12 1403/03/19
8042747 استعلام قیمت تعداد 42 عدد انواع فیلتر روغن، سوخت و آب در 5 قلم استان هرمزگان 1403/03/09 1403/03/16
8042100 استعلام قیمت تعداد 6 قلم انواع الکترود جوشکاری استان هرمزگان 1403/03/09 1403/03/16
8042014 استعلام قیمت کولر گازی (اسپلیت) جهت مناطق حاره ایی استان هرمزگان 1403/03/09 1403/03/17
8037098 استعلام قیمت تعداد 8 ورق نسوز غیرآزبستی-JOINTING SHEET, NON‐ASB, ARAMID FIBRE استان هرمزگان 1403/03/08 1403/03/13
8030361 استعلام قیمت تعداد 6 ورق نسوز غیرآزبستی-JOINTING SHEET, NON‐ASB, ARAMID FIBRE استان هرمزگان 1403/03/07 1403/03/12
8024977 استعلام قیمت فیلتر جداکننده روغن P/F "TAMROTOR" SCREW AIR COMPRESSOROIL SEPARATOR استان هرمزگان 1403/03/06 1403/03/10
8024761 استعلام قیمت صندلی اداری چرخدار SWIVEL CHAIR استان هرمزگان 1403/03/06 1403/03/10
8016491 استعلام قیمت تعمیر چهار عدد هیتر برقی 20 کیلووات جهت آبگرمکن برقی پایانه شناور فرآورشی استان هرمزگان 1403/03/04 1403/03/09
7955543 استعلام قیمت WORK PERMIT استان هرمزگان 1403/02/22 1403/02/24
7950634 استعلام قیمت ساخت 4 عدد هیتر برقی 20 کیلووات جهت آبگرمکن برقی شناور استان هرمزگان 1403/02/20 1403/02/30
7945970 استعلام قیمت جابجایی، بسته بندی و بارگیری لوله های مغزی استان هرمزگان 1403/02/19 1403/02/25
7933073 استعلام قیمت صفحات چاپ استان هرمزگان 1403/02/18 1403/02/22
7920139 استعلام قیمت ترمیم و بازسازی و فضای داخلی ساختمان اداری استان هرمزگان 1403/02/16 1403/02/22
7913019 استعلام قیمت کابل کشی و برق رسانی از ترانسفورمانور نیروگاه به تابلو برق پشتیبانی اسکله استان هرمزگان 1403/02/12 1403/02/18
صفحه 1 از 166