مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خرید لوازم سیستم برودتی سردخانه 1400/07/26 1400/07/28
استعلام فعالیتهای آژانسهای مسافرتی و گردانندگان تور 1400/06/23 1400/06/27
استعلام خرید و پشتیبانی نرم افزار 1400/02/22 1400/02/27
استعلام بهاء واگذاری امور تفکیک جمع آوری زباله 1400/02/22 1400/02/27
استعلام تجهیزات مصرفی آزمایشگاه 1400/02/22 1400/02/26
استعلام اقلام مصرفی ازمایشگاه 1400/02/22 1400/02/26
استعلام اقلام مصرفی آزمایشگاه 1400/02/22 1400/02/26
استعلام برچسب دارویی 1400/02/21 1400/02/26
استعلام کابل بیمار جهت دستگاه نوار قلب بدون پوار 1400/02/21 1400/02/25
استعلام لباس پارچه ای بیمار بخش اورژانس 1400/02/19 1400/02/22
استعلام هد لامپ جهت گروه ent 1400/02/19 1400/02/22
استعلام بهاء تاسیسات حرارتی و برودتی الکتریکی و مکانیکی 1400/02/18 1400/02/21
استعلام تخریب و اجرا و تهیه کارهای متفرقه ساختمانی 1400/02/15 1400/02/19
استعلام نخ مرسلین 5صفر اسپاچولا 216 عدد 1400/02/15 1400/02/18
استعلام پودر بیکربنات jmsجهت بخش دیالیز 1000 عدد 1400/02/15 1400/02/18
استعلام لوله رابط پمپ انفوزیون 6000 عدد 1400/02/15 1400/02/18
استعلام اندوبگ لاپاراسکوپی 200 عدد - 1400/02/15 1400/02/18
استعلام بهاء واگذاری فضای سبز سردخانه و محوطه 1400/02/11 1400/02/15
استعلام بهاء واگذاری امور خدماتی رختشویخانه 1400/02/11 1400/02/15
استعلام بهاء واگذاری تلفنخانه 1400/02/11 1400/02/15
صفحه 1 از 27