کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8106805 استعلام قیمت بالن پریفرال استان تهران 1403/03/26 1403/03/29
8106622 استعلام قیمت Salsa MLPA SMA PROBEMIXpo21 یک بسته 25 تایی-SMA-25RXN استان تهران 1403/03/26 1403/03/29
8100911 استعلام قیمت کانول اطفال وریدی سایز 14 تعداد24 سایز 16 تعداد44عدد وسایز 8 تعداد107عدد استان تهران 1403/03/25 1403/03/27
8100910 استعلام قیمت کابل تست خواب embla patiient to bed unit 3m استان تهران 1403/03/25 1403/03/27
8097679 استعلام قیمت تعمیر پروپ استان تهران 1403/03/23 1403/03/26
8096986 استعلام قیمت اسنیر وان لوپ 4یا 5فرنچ در سایز های 5mm 10عدد-سایز 10mm -39عدد-سایز mm15 عدد28عدد مطابق قوانین اداره کل تجهیزات پزشکی استان تهران 1403/03/23 1403/03/26
8096498 استعلام قیمت Salsa MLPA SMA PROBEMIXpo21 یک بسته 25 تایی-SMA-25RXN استان تهران 1403/03/23 1403/03/26
8096474 استعلام قیمت گرافت داکرون ژلسیل سایز32تعداد20عدد/سایز30تعداد20عدد استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
8096428 استعلام قیمت گرفت داکرون سایز7تعداد3عدد/سایز8تعداد3عدد استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
8096425 استعلام قیمت گرافتptfeسایز7تعداد2عدد استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
8096143 استعلام قیمت لوله فالکون 15سی سیrnasefree و dnasefreeتعداد30عددو کرایو ویال ت20 ب و میکروتیوب 1.5سرپیچ دار ت10ومیکروتیوب ت40عددو میکروتیوب1/5 تعداد10ب استان تهران 1403/03/23 1403/03/26
8095911 استعلام قیمت گرافتptfe(شانت)سایز3.5میلی استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
8095898 استعلام قیمت گرافت داکرون سایز30تعداد20عدد/سایز6تعداد2عدد/سایز7تعداد2عدد/سایز8تعداد5عدد استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
8095891 استعلام قیمت گرافت داکرون ژلسیل سایز34 استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
8095558 استعلام قیمت شانتptfeسایز3.5تعداد10عدد استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
8095555 استعلام قیمت شانتptfeسایز4میلی ساده استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
8095112 استعلام قیمت گرافت داکرون ژلسیل سایز18تعداد7عدد استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
8095111 استعلام قیمت گرافت داکرون ژلسیل سایز7تعداد3عدد/سایز8تعداد5عدد/سایز10تعداد5عدد استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
8095083 استعلام قیمت گرافتptfeسایز20تعداد2عدد/سایز22تعداد2عدد استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
8095060 استعلام قیمت گرافت داکرون ژلسیل استان تهران 1403/03/23 1403/03/29
صفحه 1 از 251