مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خرید آبگرمکن خورشیدی 1400/01/24 1400/01/28
استعلام تجدید خرید دو دستگاه جی پی اس 1399/12/18 1399/12/23
استعلام خرید یک دستگاه جی پی اس مولتی فرکانسه به شرح مشخصات پیوست 1399/12/12 1399/12/16
استعلام خرید یک دستگاه جی پی اس مولتی فرکانسه طبق مشخصات پیوست 1399/12/11 1399/12/14
استعلام 30 دستگاه آبگرمکن خورشیدی به شرح مشخصات پیوستی- ایران کد مشابه می باشد 1399/11/26 1399/11/28
استعلام خرید 50 دستگاه فرخانگی به شرح مشخصات پیوستی- ایران کد مشابه می باشد 1399/11/26 1399/11/28
استعلام خرید 30 دستگاه آبگرمکن خورشیدی فلوتر دار ساخت داخل بر اساس مشخصات پیوستی 1399/10/24 1399/10/29
استعلام خرید 50 حلقه لاستیک مورد نیاز جهت خودرو های اداری (طبق فایل پیوست) 1399/08/07 1399/08/12
استعلام توسعه جنگل با نهال و بذر درمنطقه کوه سرای شهرستان گرمه 1399/07/15 1399/07/21
استعلام خرید 11 دستگاه دمنده اطفاء حریق به شرح مشخصات پیوست 1399/04/07 1399/04/09
استعلام تجدیدخرید 9 دستگاه دمنده اطفاء حریق به شرح مشخصات پیوست 1399/03/26 1399/03/29
استعلام خرید 9 دستگاه دمنده اطفاء حریق به شرح مشخصات پیوست 1399/03/21 1399/03/23
استعلام خدمات پشتیبانی پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز در استان خراسان شمالی 1399/03/18 1399/03/20
استعلام تجدید عملیات آبخیزداری (بندخاکی) حوزه کلاته تشی مانه و سملقان 1399/02/24 1399/02/29
استعلام آموزش مجریان و بهره برداران استان 1399/02/23 1399/02/28
استعلام آموزش، ترویج و توانمندسازی استان 1399/02/23 1399/02/28
استعلام تجدید مناقصه مدیریت رواناب به همراه بذر کاری در سطح 300 هکتار اعتبار بر اساس صندوق توسعه ملی 1399/02/23 1399/02/27
استعلام تجدید مناقصه مرمت چشمه و احداث آبشخور مرته بقچه خو و پلنگ دره(اعتبار بر اساس صندوق توسعه ملی) 1399/02/21 1399/02/25
استعلام تجدید مماقصه مدیریت رواناب به همراه بذر کاری در سطح 300 هکتار(اعبار بر اساس صندوق توسعه ملی) 1399/02/20 1399/02/22
استعلام (اجرای پروژه مدیریت رواناب به همراه بذر کاری در سطح 300 هکتار) اعبار از صندوق توسعه ملی 1399/02/15 1399/02/18
صفحه 1 از 32