کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860123 استعلام قیمت ELECTRONIC BOARD FIVES PILARD استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/01
7858017 استعلام قیمت VALVE/ شیر پروانه ای استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/08
7858002 استعلام قیمت پیشماده (سوبسترا) آهن دارای ظرفیت استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/08
7856635 استعلام قیمت قطعات valve rotork استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/08
7856159 استعلام قیمت SWITCH ESDV- DISCK استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/01
7854743 استعلام قیمت PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/01
7853772 استعلام قیمت ETHERNET SWITCH استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/02
7853715 استعلام قیمت COFI IGNITION TRANSFORMER استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/05
7842304 استعلام قیمت فیلتر استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/01
7842189 استعلام قیمت GRP-FARASAN استان بوشهر 1403/01/28 1403/01/30
7840751 استعلام قیمت کاغذ پرینت فرم پیوسته استان بوشهر 1403/01/27 1403/02/01
7840644 استعلام قیمت لیمیت سوئیچ استان بوشهر 1403/01/27 1403/02/03
7840597 استعلام قیمت شیر کنترل (کنترل ولو) استان بوشهر 1403/01/27 1403/01/29
7840292 استعلام قیمت فیلتر روغن استان بوشهر 1403/01/27 1403/02/02
7839105 استعلام قیمت گسکت اورینگ (O-ring) قالب گیری شده استان بوشهر 1403/01/27 1403/01/30
7839020 استعلام قیمت FLAM DETECTION SCANNER استان بوشهر 1403/01/27 1403/02/05
7838209 استعلام قیمت Air Filter استان بوشهر 1403/01/27 1403/02/05
7837807 استعلام قیمت ترنسمیتر دما(tempreture transmitter) استان بوشهر 1403/01/27 1403/02/05
7837797 استعلام قیمت ترانسفورماتور جریان و ولتاژ استان بوشهر 1403/01/27 1403/02/05
7837043 استعلام قیمت SEAL RING AND THROTHEL RING استان بوشهر 1403/01/27 1403/01/30
صفحه 1 از 83