مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خط گرم تجمیعی 1400/08/05
استعلام اجرای طرح های توسعه و بهینه سازی شبکه های روستایی 1400/07/25 1400/08/01
استعلام رفع افت ولتاژ چاوش و نصب خازن 1400/08/01
استعلام اجرای و احداث شبکه های برق رسانی و نیروسانی و انجام تعهدات 1400/07/25 1400/08/01
استعلام جابه جایی خط 1400/08/04
استعلام تجمیعی خط گرم بهارستان 1400/08/05
استعلام اجرای طرح های نیرو رسانی و برق رسانی 1400/07/24 1400/07/28
استعلام تعمیر کنتاکتور 1400/07/28
استعلام دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اصلاح کنتور روستایی 1400/07/26
استعلام دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اصلاح مقاومت زمین 1400/07/26
استعلام دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت نصب ترانسفورملتور 1400/07/26
استعلام دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت سیم کشی فیدر کاهش 1400/07/26
استعلام دستمزد قطع و وصل و وصول مطالبات 1400 1400/07/26
استعلام بولت فونداسیون پایه فلزی 1400/07/25
استعلام اصلاح روشنایی بلوار 1400/07/27
استعلام توسعه و احداث شبکه فشار ضعیف ومتوسط 1400/07/26
استعلام رفع افت ولتاژ چاوش و نصب خازن 1400/07/24
استعلام عملیات تعویض پایه های فرسوده کارزین 1400/07/24
استعلام عملیات رفع بحران قلات و فاریاب 1400/07/24
استعلام تویض کابل خط تادوان 1400/07/25
صفحه 1 از 74