مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
آنتی ویروس پادویش با لایسنس 80عدد وانتی ویروس kaspersky10عدد بهمراه پشتیبانی یکساله 1399/09/20
تامین تجهیزات طبق لیست پیوست پرداخت با اوراق خزانه به اخزا 901 با سررسید 1401/6/21 میباشد 1399/08/10
تامین تجهیزات موردنیازطبق شرح جدول پیوست مبلغ بااحتساب ارزش افزوده اعلام گردد. ارائه گواهی ارزش افزو... 1399/06/27
طرح حفاظت و احیاء تالابهای در معرض خطر اوان تامین< نصب و راه اندازی سیستمهای مورد نیاز به شرح جدول پ... 1399/04/16
برنامه های گسترش و پیشبرد سواد محیط زیستی از طریق رسانه ها به شرح خدمات پیوست. ارائه گواهیصلاحیت فنی... 1399/04/07
برنامه های گسترش و پیشبرد سواد محیط زیستی از طریق رسانه ها به شرح مدارک پیوست. ارائه گواهی صلاحیت فن... 1399/04/04
برنامه های گسترش و پیشبرد سواد محیط زیستی به شرح خدمات پیوست.. ارائه گواهی تعیین صلاحیت الزامی است. 1399/04/04
حفاظت فیزیکی و قرق با انجام مراقبت و اطفاء حریق و غیره در مناطق تحت مدیریت استان قزوین ارائه گواهی ص... 1399/04/02
طرح حفاظت و احیاء تالابهای در معرض خطر ( اوان ) تامین و نصب و راه اندازی سیستمهای مورد نیاز به شرح... 1399/04/02
برنامه های گسترش و پیشبرد سواد محیط زیستی به شرح مدارک پیوست. ارائه گواهی صلاحیت های لازم از مبادی ذ... 1399/03/31
صفحه 1 از 18