مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بهاء مرمت اضطراری مسجد 1398/11/29 1398/12/04
استعلام بهاء مرمت سرای ناصری بر اساس شرح خدمات و نقشه های اجرایی پیوستی 1398/11/29 1398/12/04
استقرار راهنمایان گردشگری در موزه ها و بناهای تاریخی و اطلاع رسانی گردشگری 1398/11/23 1398/11/27
تجهیز و بر چیدن فضای نمایشگاهی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی 1398/11/17 1398/11/19
انجام خدمات پشتیبانی مجتمع تفریحی 1398/10/16 1398/10/19
انجام امور پشتیبانی و خدمات مجتمع تفریحی و گردشگری 1398/10/08 1398/10/10
استعلام بها جهت : انجام امور پشتیبانی و خدمات مجتمع تفریحی و گردشگری 1398/10/03 1398/10/08
استعلام بهاء پروژه انجام خدمات راهنمایان گردشگری موزه ها 1398/08/19 1398/08/21
مرمت مسجد 1398/08/18 1398/08/21
استعلام بها جهت : انجام خدمات راهنمایان گردشگری موزه ها در سطح شهر زنجان 1398/08/14 1398/08/18
صفحه 1 از 30