مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام اجاره یک دستگاه لودر کوماتسویا کاتر پیلار مشابه جهت مرمت و راهگشایی راه های عشایری کازرون به طول 100 کیلو متر 1399/10/03 1399/10/07
استعلام اجاره دو دستگاه لودر کوماتسو یا کاتر پیلار و یک دستگاه گریدر کوماتسو یا مشابه جهت مرمت و راهگشاییشهرستان فراشبند جمعاً بطول 244 کیلومتر 1399/09/30 1399/10/03
استعلام خرید لاستیک و و لوازم خودرو طبق لیست پیوست 1399/09/30 1399/10/03
استعلام خرید 60 حلقه لاستیک 1200/24 1399/09/30 1399/10/03
استعلام خرید 20 حلقه لاستیک 1200/24 1399/09/30 1399/10/03
استعلام خرید 8حلقه لاستیک 1200/24 1399/09/30 1399/10/03
استعلام اجاره یک دستگاه گریدر کوماتسو یا مشابه جهت مرمت و راه گشایی راه های عشایری شهرستان زرین دشت بطول 75 کیلومتر 1399/09/30 1399/10/03
استعلام عملیات تهیه و اجرای فونداسیون مخزن هوایی سایت نجف آباد در شهرستان سرچاهان 1399/09/30 1399/10/03
استعلام تهیه ،بارگیری ، حمل و تخلیه اقلام مورد نیاز جهت نصب تجهیزات چاه ملای بلوط شهرستان کازرون طبق شرائط ومشخصات پیوست 1399/09/30 1399/10/03
استعلام اجاره یک دستگاه لودر کوماتسویا کاتر پیلار مشابه جهت مرمت و راهگشایی راه های عشایری کازرون به طول 100 کیلو متر 1399/09/30 1399/10/03
استعلام اجاره یک دستگاه لودر کوماتسویا کاتر پیلار مشابه جهت مرمت و راهگشایی راه های عشایری به صورت پراکنده در سطح شهرستان کوهچناربه طول 100 کیلو متر 1399/09/30 1399/10/03
استعلام اجاره یک دستگاه گریدر کوماتسو یا دستگاه مشابه جهت مرمت و راه گشایی راه های عشایری شهرستان لامرد بطول 50 کیلومتر 1399/09/30 1399/10/03
استعلام تعمیر یک دستگاه خودرو اداره کل امور عشایر فارس 1399/09/29 1399/10/03
استعلام تعمیر یک دستگاه خودرو اداره کل امور عشایر فارس 1399/09/29 1399/10/03
استعلام تعمیر یک دستگاه خودرو اداره کل امور عشایر فارس 1399/09/29 1399/10/03
استعلام تعمیر یک دستگاه خودرو اداره کل امور عشایر فارس 1399/09/29 1399/10/03
استعلام تعمیر یک دستگاه خودرو اداره کل امور عشایر فارس 1399/09/29 1399/10/03
استعلام تعمیر یک دستگاه خودرو اداره کل امور عشایر فارس 1399/09/29 1399/10/03
استعلام خرید یکدستگاه منبع فلزی هوایی 30 متر مکعبی در شهرستان سرچاهان ، سایت اسکان نجف آباد 1399/09/08 1399/09/13
استعلام اجاره یک دستگاه لودر کوماتسو یا دستگاه مشابه جهت مرمت ، تسطیح و رگلاژ راه های عشایری شهرستان خرامه بطول 20 کیلومتر 1399/09/08 1399/09/13
صفحه 1 از 29