مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5732243 استعلام خرید لوله به منظور آبرسانی 1401/07/08 1401/07/14
5731285 استعلام تجدید خرید اجناس و تکمیل شبکه گاز داخلی شهرک صنعتی مرزن آباد 1401/07/07 1401/07/14
5726275 استعلام شبکه روشنایی فاز2 شهرک صنعتی مرزن آباد 1401/07/04 1401/07/12
5725951 استعلام اجرای اتوماسیون سطح سنج دو مخزن و پمپاژ شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس 1401/07/04 1401/07/07
5725682 استعلام احداث ساختمان نگهبانی شهرک صنعتی میاندورود ( ساری 3) به صورت متر مربعی زیربنا و براساس بخشنامه سرجمع 1401/07/04 1401/07/12
5714825 استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز شبکه فیبر نوری 1401/06/30 1401/07/04
5712230 استعلام شبکه 20 کیلو ولت شهرک صنعتی سلمانشهر 1401/06/29 1401/07/06
5688862 استعلام خرید لوله به منظور آبرسانی به شهرک 1401/06/23 1401/06/30
5687156 استعلام خرید اجناس و نصب علمکهای گاز پراکنده در سطح استان و ترمیم مسیر حفاری 1401/06/23 1401/06/30
5686769 استعلام خرید اجناس و تکمیل شبکه گاز داخلی شهرک صنعتی بابلسر 1401/06/23 1401/06/30
5686662 استعلام خرید اجناس و تکمیل شبکه گاز داخلی شهرک صنعتی مرزن آباد 1401/06/23 1401/06/30
5683365 استعلام احداث دیوار به شکل پخی جهت اصلاح مسیر ورودی جاده دسترسی و حصارکشی دیوار در شهرک صنعتی بابکان 1401/06/22 1401/06/29
5675229 استعلام اجرای اتوماسیون سطح سنج دو مخزن و پمپاژ شهرک صنعتی 1401/06/20 1401/06/23
5674685 استعلام برگزاری 20 دوره آموزشی تخصصی 1401/06/20 1401/06/23
5672423 استعلام خرید، حمل و نصب یک عدد شیر هیدرانت ناحیه صنعتی گهرباران 1401/06/19 1401/06/22
5670814 استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز شبکه فیبر نوری 1401/06/19 1401/06/21
5670519 استعلام خرید 3 عدد شیر هیدرانت(آتش نشانی) به همراه شیرفلکه و ... جهت نصب در ناحیه صنعتی نارنجداربن تنکابن 1401/06/19 1401/06/21
5669760 استعلام خرید 3 عدد شیر هیدرانت(آتش نشانی) به همراه شیرفلکه 1401/06/18 1401/06/20
5661913 استعلام احداث بخشی از شبکه توزیع آب شهرک صنعتی لاریجان 1401/06/15 1401/06/19
5661447 استعلام اجرای اتوماسیون سطح سنج دو مخزن و پمپاژ 1401/06/15 1401/06/17
صفحه 1 از 54