مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت آب انبار که از بارندگی ، آبگیری شود - مرمت آبشخورها 1398/03/17 1398/03/18
استعلام بها جهت : ایجاد زیرساخت های گردشگری 1398/03/14 1398/03/18
ساخت آبشخور و تعمیر تلمبه بادی آبکش در مناطق حفاظت 1398/03/13 1398/03/18
مرمت و احداث آب انبار و آبشخورها 1398/03/13 1398/03/14
ایجاد زیرساخت های گردشگری 1398/03/12 1398/03/13
استعلام بها جهت : عملیات مورد نظر شامل احداث، تعمیر ومرمت آبشخور،لوله گذاری و انتقال آب 1398/03/12 1398/03/13
ساخت و تعمیرآبشخور ، مرمت چشمه ها و لوله گذاری و آبرسانی در مناطق 1398/03/10 1398/03/11
ایجاد زیرساخت های گردشگری دریاچه 1398/03/09 1398/03/11
احداث آبشخورو بهسازی چشمه 1398/03/05 1398/03/07
احداث ومرمت آبشخور چشمه ها و لوله گذاری به شرح عملیات پیوستی 1398/03/04 1398/03/05
صفحه 4 از 17