مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5709348 استعلام خرید تجهیزات هنرستانی(تصویر برداری)ایرانکد مشابه است و کالا دقیقا طبق مشخصات پیوست مد نظر است 1401/06/28 1401/06/31
5709249 استعلام صندلی دانش آموزی متوسط 1401/06/28 1401/06/31
5707410 استعلام خرید تجهیزات و ملزومات کلاسی و تحصیلی مدارس - صندلی دسته دار 1401/06/28 1401/06/31
5707389 استعلام خرید تجهیزات و ملزومات کلاسی - صندلی دسته دار جنس فلز و پلاستیک 1401/06/28 1401/06/31
5707141 استعلام خرید تجهیزات و ملزومات کلاسی و تحصیلی دوره دوم ابتدایی طبق مشخصات پیوست ایرانکد مشابه است و کالا دقیقا طبق مشخصات پیوست مد نظر است. 1401/06/28 1401/06/31
5659625 استعلام خرید میز وصندلی دانش آموزی 1401/06/15 1401/06/17
5659591 استعلام خرید صندلی آموزشی 1401/06/15 1401/06/17
5659289 استعلام خرید صندلی دسته دار طبق مشخصات پیوست ایرانکد مشابه است و کالا دقیقا طبق مشخصات پیوست مد نظر است 1401/06/15 1401/06/17
5640837 استعلام تکمیل محوطه و دیوار کشی مدرسه 1401/06/09 1401/06/13
5640703 استعلام تکمیل محوطه و دیوار کشی مدرسه روستای 1401/06/09 1401/06/13
5636525 استعلام تعمیرات فضاهای ورزشی مدارس ناحیه دو همدان طبق مشخصات پیوست 1401/06/08 1401/06/12
5636505 استعلام تعمیرات مدارس کار و دانش ناحیه دو همدان طبق مشخصات پیوست 1401/06/08 1401/06/12
5636492 استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی ناحیه دو همدان طبق مشخصات پیوست 1401/06/08 1401/06/12
5633754 استعلام تکمیل مدرسه روستای انجیره سامن طبق مدارک پیوست 1401/06/07 1401/06/10
5631339 استعلام تکمیل مدرسه شهدای جاوید الاثر همدان طبق مدارک پیوست 1401/06/07 1401/06/10
5631325 استعلام تکمیل لب بند دیوار مدرسه 1401/06/07 1401/06/10
5608977 استعلام تکمیل مدرسه روستای ده کبود خزل 1401/05/31 1401/06/03
5608836 استعلام تکمیل ساختمان و احداث سرویس بهداشتی در مدرسه روستای دینارآباد لالجین 1401/05/31 1401/06/03
5604856 استعلام تکمیل مدرسه روستای ینگی کند جوکار 1401/05/30 1401/06/02
5604734 استعلام تکمیل ساختمان و احداث سرویس بهداشتی در مدرسه 1401/05/30 1401/06/02
صفحه 1 از 51