کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7856895 استعلام قیمت خرید نوار آبیاری تیپ به متراژ43700 متر استان زنجان 1403/01/29 1403/02/02
7854304 استعلام قیمت لوله 200 میلیمتر پلی اتیلن استان زنجان 1403/01/28 1403/02/02
7838255 استعلام قیمت نوار تیپ به میزان تقریبی 130 رول استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7838195 استعلام قیمت قرارداد خرید بذر و سم استان زنجان 1403/01/27 1403/01/30
7835420 استعلام قیمت واگذاری انجام خدمات چاپ وتکثیر (انتشارات) ساختمانها استان زنجان 1403/01/26 1403/01/29
7834907 استعلام قیمت نوار تیپ ، بذر استان زنجان 1403/01/26 1403/01/29
7833457 استعلام قیمت خرید فرمون طبق لیست پیوستی استان زنجان 1403/01/26 1403/01/28
7830675 استعلام قیمت الگوی کشت مرحله سوم مدیریت جهاد خرم دره استان زنجان 1403/01/25 1403/01/28
7830063 استعلام قیمت نوار آبیاری تیپ با فاصله دریپر 20 یا 30 سانتی متر (به تعداد 75 رول هزارمتری) استان زنجان 1403/01/25 1403/01/28
7827682 استعلام قیمت ثبت مشخصات دام های سبک استان زنجان 1403/01/25 1403/01/28
7825839 استعلام قیمت 800 کیلو بذر گندم دیم (300 کیلو رقم آذر2-250 کیلو رقم باران و 250 کیلو رقم هشترود)-دارای لیبل معتبر استان زنجان 1403/01/21 1403/01/27
7824577 استعلام قیمت هارد اس اس دی ای دیتا 240 استان زنجان 1403/01/21 1403/01/26
7824198 استعلام قیمت انواع شوینده و کیسه زباله استان زنجان 1403/01/21 1403/01/26
7823099 استعلام قیمت کود و سم مورد نیاز استان زنجان 1403/01/21 1403/01/26
7819516 استعلام قیمت واگذاری خدمات چاپ تکثیر استان زنجان 1403/01/20 1403/01/26
7819338 استعلام قیمت خرید کیس کامپیوتر واسکنر استان زنجان 1403/01/20 1403/01/26
7818828 استعلام قیمت خرید بذر گندم به میزان 1250 کیلو ------بذر جو به میزان550 کیلو ------بذر نخود علوفه ای به میزان 1500 کیلو استان زنجان 1403/01/20 1403/01/26
7818769 استعلام قیمت خرید کیس کامپیوتر استان زنجان 1403/01/20 1403/01/26
7818768 استعلام قیمت خرید کیس کامپیوتر استان زنجان 1403/01/20 1403/01/26
7812882 استعلام قیمت پوشه-کاغذ-تلفن و.... استان زنجان 1403/01/18 1403/01/20
صفحه 1 از 91