مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای طرح هادی روستای گورپران شهرستان خوی طبق برآورد پیوستی. 1399/09/29
اجرای طرح هادی روستای زاویه شیخلر شهرستان خوی طبق برآورد پیوستی. 1399/09/29
اجرای طرح هادی روستای شیره کی شهرستان سلماس طبق برآورد پیوستی. 1399/09/29
اجرای طرح هادی روستای آزادگان شهرستان ارومیه طبق برآورد پیوستی. 1399/09/29
اجرای طرح هادی روستای باش کند شهرستان ماکو طبق برآورد پیوستی. 1399/09/29
اجرای طرح هادی روستای میلان شهرستان ماکو طبق برآورد پیوستی. 1399/09/29
اجرای طرح هادی روستای گلینان شهرستان مهاباد طبق برآورد پیوستی. 1399/09/27
اجرای طرح هادی روستای شهرزور شهرستان مهاباد طبق برآورد پیوستی. 1399/09/27
اجرای طرح هادی روستای آتابلاغی شهرستان بوکان طبق برآورد پیوستی. 1399/09/27
اجرای طرح هادی روستای اسماعیل کندی شهرستان میاندوآب طبق برآورد پیوستی. 1399/09/27
صفحه 1 از 34