مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
اپراتوری و نگهداشت برنامه ای تاسیسات آبرسانی روستاها 1398/12/28 1398/12/28
استعلام بها جهت : نصب وتعویض الکتروپمپهای شناور روستاهای تحت پوشش آبفارشهرستان قزوین (بخش طارم و ا... 1398/12/27 1398/12/28
اپراتوری و نگهداشت برنامه ای تاسیسات آبرسانی روستاها 1398/12/24 1398/12/24
اپراتوری و نگهداشت برنامه ای تاسیسات آبرسانی روستاها 1398/12/21 1398/12/24
اپراتوری و نگهداشت برنامه ای تاسیسات آبرسانی 1398/12/20 1398/12/24
اپراتوری و نگهداشت برنامه ای تاسیسات آبرسانی روستاها 1398/12/20 1398/12/24
استعلام بها جهت : تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستاهای تحت پوشش 1398/12/20 1398/12/21
برونسپاری انجام تعمیرات خط انتقال آب شرب 1398/12/13 1398/12/15
استعلام بها جهت : برونسپاری انجام تعمیرات خط انتقال آب شرب روستاهای تحت پوشش 1398/12/07 1398/12/10
باتری قابل شارژ UPS سیلد لید اسید 1398/12/06 1398/12/08
صفحه 1 از 73