مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام اپراتوری و نگهداشت برنامه ای تاسیسات آبرسانی روستاها 1398/12/28 1398/12/28
استعلام بها جهت : نصب وتعویض الکتروپمپهای شناور روستاهای تحت پوشش آبفارشهرستان قزوین (بخش طارم و الموت) 1398/12/27 1398/12/28
استعلام اپراتوری و نگهداشت برنامه ای تاسیسات آبرسانی روستاها 1398/12/24 1398/12/24
استعلام اپراتوری و نگهداشت برنامه ای تاسیسات آبرسانی روستاها 1398/12/21 1398/12/24
استعلام اپراتوری و نگهداشت برنامه ای تاسیسات آبرسانی 1398/12/20 1398/12/24
استعلام اپراتوری و نگهداشت برنامه ای تاسیسات آبرسانی روستاها 1398/12/20 1398/12/24
استعلام بها جهت : تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستاهای تحت پوشش 1398/12/20 1398/12/21
استعلام برونسپاری انجام تعمیرات خط انتقال آب شرب 1398/12/13 1398/12/15
استعلام بها جهت : برونسپاری انجام تعمیرات خط انتقال آب شرب روستاهای تحت پوشش 1398/12/07 1398/12/10
استعلام باتری قابل شارژ UPS سیلد لید اسید 1398/12/06 1398/12/08
استعلام بها جهت : عملیات اجرای حوضچه شیرآلات شبکه داخلی و کنتور حجمی 1398/12/06 1398/12/08
استعلام نصب 200 مورد انشعاب فاضلاب خانگی ،1000 متر لوله گذاری شبکه فاضلاب به همراه نگهداری، تعمیرات،شبکه جمع آوری فاضلاب روستا 1398/12/05 1398/12/08
استعلام بها جهت : تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستاهای 1398/11/30 1398/12/03
استعلام نصب وتعویض الکتروپمپهای شناور روستاها 1398/11/30 1398/12/03
استعلام بها جهت : نصب وتعویض الکتروپمپهای شناور 1398/11/30 1398/12/03
استعلام برونسپاری انجام تعمیرات خط انتقال آب شرب روستاها 1398/11/30 1398/12/01
استعلام قفل کتابی و قفل آویز 1398/11/30 1398/12/03
استعلام بها جهت : عملیات نصب 200 مورد انشعاب فاضلاب ،1000 متر لوله گذاری شبکه فاضلاب 1398/11/30 1398/11/30
استعلام عملیات اجرای بهسازی دو دهانه چشمه همراه با ساخت حوضچه جمع آوری آب 1398/11/30 1398/12/06
استعلام مخزن ذخیره آب پلی اتیلنی - دستگاه کلرزن پودری صنعتی 1398/11/30 1398/12/03
صفحه 1 از 37