کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7859760 استعلام قیمت روغن ریزی سرکابل های هوایی به صورت خط گرم استان قم 1403/01/29 1403/02/03
7854518 استعلام قیمت بسته کلید در دست 01-03-81 تملک روستایی استان قم 1403/01/28 1403/02/02
7853850 استعلام قیمت بسته کلید در دست استان قم 1403/01/28 1403/02/02
7842640 استعلام قیمت کنتور تکفاز فهام 2 (ویرایش 5 )باقاب کنتور استان قم 1403/01/28 1403/02/01
7842191 استعلام قیمت استعلام استارتر هوشمند استان قم 1403/01/28 1403/02/01
7836714 استعلام قیمت استعلام تابلو استان قم 1403/01/27 1403/01/30
7836688 استعلام قیمت استعلام موتور و پل نگهدارنده برای کلید اتوماتیک 100 تا 250 آمپر استان قم 1403/01/27 1403/01/30
7834646 استعلام قیمت بسته شماره 03-03-81 تعویض پایه فرسوده استان قم 1403/01/26 1403/02/02
7833055 استعلام قیمت روغن ریزی سرکابل های هوایی به صورت خط گرم استان قم 1403/01/26 1403/01/29
7830666 استعلام قیمت استعلام لامپ بخار سدیم استان قم 1403/01/25 1403/01/29
7830599 استعلام قیمت استعلام موتور جانبی کلید اتوماتیک استان قم 1403/01/25 1403/01/29
7830222 استعلام قیمت استعلام چراغ ال ای دی استان قم 1403/01/25 1403/01/29
7830152 استعلام قیمت استعلام ترانس استان قم 1403/01/25 1403/01/29
7829797 استعلام قیمت استعلام کابل خودنگهدار استان قم 1403/01/25 1403/01/29
7828232 استعلام قیمت مطالعه، طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستم حفاظت پیشرفته و پایش آنلاین پست های توزیع زمینی شبکه توزیع برق استان قم استان قم 1403/01/25 1403/01/28
7826681 استعلام قیمت استعلام حائل کنسول استان قم 1403/01/21 1403/01/28
7826388 استعلام قیمت استعلام کفش ایمنی استان قم 1403/01/21 1403/01/28
7825837 استعلام قیمت ساعت نجومی 20 استان قم 1403/01/21 1403/01/26
7824698 استعلام قیمت بسته 01-03-86 تامین برق مسکن ملی کهک استان قم 1403/01/21 1403/01/28
7824625 استعلام قیمت بسته 03-03-86 روستایی تملک توانیر استان قم 1403/01/21 1403/01/28
صفحه 1 از 72