مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام اجرای آسفالت محوطه 1400/07/20 1400/07/24
استعلام گیربکس (استوک )کامل خودرو نیسان پیکاپ 1400/07/24
استعلام واگذاری چاپ و تکثیر 1400/07/21
استعلام گیربکس کامل خودرو نیسان پیکاپ 1400/07/19
استعلام تجهیز واحد رادیولوژی بیمارستان 1400/07/19
استعلام اجرای آسفالت محوطه جلوی ساختمان جدید 1400/07/04
استعلام تجهیز واحد رادیولوژی بیمارستان 1400/07/04
استعلام تعداد 8 برگ گواهی اسقاط خودرو سبک 1400/06/31
استعلام فرم خام دفترچه اقساط 1400/06/28
استعلام تجهیز واحد رادیولوژی 1400/06/27
استعلام سرب کوبی دیوار رادیولوژی و CPR بیمارستان 1400/06/16
استعلام تسطیح،آماده سازی و زیرسازی جهت آسفالت 1400/06/14
استعلام درخصوص تعیین قیمت آراستن وپیراستن فضای سبز و محوطه 1400/05/13
استعلام واگذاری چاپ و تکثیر ستاد دانشگاه 1400/05/10 1400/05/13
استعلام تهیه و نصب سیستم سرمایش و گرمایش 1400/03/25
استعلام عقد قرارداد با آزمایشگاه 1400/03/01
استعلام خرید تجهیزات مصرفی 1400/02/27 1400/02/30
استعلام تهیه و نصب سیستم سرمایش و گرمایش 1400/02/18
استعلام عقد قرارداد با آزمایشگاه برای گرفتن آزمایش 1400/02/08
استعلام تهیه و نصب سیستم سرمایشی و گرمایشی ساختمان 1400/02/07
صفحه 1 از 11