مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر ومرمت مساجد تاریخی 1398/11/17 1398/11/20
تعمیر و مرمت پل تاریخی 1398/11/15 1398/11/19
تجدید استعلام طراحی و ایجاد250 متر مربع سازه نمایشگاهی ،خدمات وتجهیزات وابسته در محل نمایشگاه بین ال... 1398/11/15 1398/11/15
اجرای عملیات نورپردازی وروشنایی مسیر دسترسی به بنای تاریخی 1398/11/14 1398/11/17
تعمیرومرمت مساجدتاریخی 1398/11/12 1398/11/15
تعمیرومرمت بنای تاریخی 1398/11/12 1398/11/15
تجدید استعلام ایجاد250 متر مربع سازه نمایشگاهی ،خدمات وتجهیزات 1398/11/05 1398/11/08
ایجاد250 متر مربع سازه نمایشگاهی ،خدمات وتجهیزات وابسته در محل نمایشگاه بین المللی 1398/11/02 1398/11/05
اجرای تعمیرات سقف موزه 1398/09/25 1398/09/30
استعلام بها جهت : اجرای تعمیرات سقف موزه بزرگ 1398/09/14 1398/09/16
صفحه 1 از 38