مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خرید یک دستگاه چاپگر لیزری 1400/06/27 1400/06/29
استعلام احداث سرویس بهداشتی وتعمیر آسانسور ساختمان 1400/06/15 1400/06/17
استعلام تهیه ونصب ترانسفورماتور 100کیلو وات آمپر 1400/04/23 1400/04/26
استعلام تعمیر ومرمت بناهای مشارکتی 1400/04/22 1400/04/23
استعلام ساماندهی وپاک سازی محوطه تاریخی 1400/04/19 1400/04/22
استعلام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان 1400/04/19 1400/04/22
استعلام نرده گذاری محوطه اداره میراث فرهنگی 1400/04/13 1400/04/17
استعلام خرید یک دستگاه دوربین عکاسی نیکون 1400/03/27 1400/03/30
استعلام ساماندهی وروردی تاق 1400/03/19 1400/03/23
استعلام تعمیر ومرمت وساماندهی 1400/03/17 1400/03/20
استعلام ساماندهی وروردی 1400/03/12 1400/03/18
استعلام تعمیر ومرمت وساماندهی فاز 2 گنبد های روستای 1400/03/12 1400/03/17
استعلام تکمیل زیر ساخت سراب 1400/03/08 1400/03/10
استعلام ساماندهی مقابر 1400/03/08 1400/03/11
استعلام تعمیر ومرمت بنا 1400/03/05 1400/03/09
استعلام تعمیر ومرمت خانه 1400/03/04 1400/03/09
استعلام تعمیر ومرمت خانه 1400/03/02 1400/03/05
استعلام ارتقاء زیر ساخت شبکه داخلی ساختمان اداری وکابل کشی 1400/02/29 1400/03/02
استعلام (انتقال نیرو وبرق رسانی ) 1400/02/27 1400/03/02
استعلام تامین خدمات پشتیبانی وخودرویی 1400/01/30 1400/02/04
صفحه 1 از 23