مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : دستگاه الایمنت لیزری مدل Easy-Laser طبق مشخصات پیوست 1398/11/27 1398/11/29
استعلام بها جهت : دستگاه ارتعاش سنج مدل X5 طبق مشخصات پیوست 1398/11/27 1398/11/29
استعلام بها جهت : اصلاح و بازسازی خط انتقال آب 1398/11/21 1398/11/23
ترمیم و بازسازی خط انتقال آب 1398/11/21 1398/11/26
اصلاح و بازسازی خط انتقال آب چشمه 1398/11/21 1398/11/23
عملیات برق رسانی به چاه 1398/11/21 1398/11/26
عملیات برق رسانی به مخزن 2000 متر مکعبی 1398/11/21 1398/11/26
شیر روشویی اتوماتیک الکترونیک 1398/11/19 1398/11/20
خرید ، نصب و بازسازی تجهیزات برقی تاسیسات آبرسانی چشمه 1398/11/15 1398/11/19
بازسازی چاه دستی 1398/11/15 1398/11/19
صفحه 1 از 84