کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7855130 استعلام قیمت لایروبی و کول گذاری چاه نیمه عمیق دستی روستا استان سمنان 1403/01/28 1403/02/02
7854914 استعلام قیمت مشبک نمودن(شیارزنی)لوله جداره چاه آب استان سمنان 1403/01/28 1403/02/02
7854824 استعلام قیمت پروژه احداث شبکه نیرورسانی ایستگاه پمپاژ ثانویه استان سمنان 1403/01/28 1403/02/01
7825585 استعلام قیمت نصب انواع الکتروپمپهای شناور بر روی چاههای دامغان استان سمنان 1403/01/21 1403/01/27
7820874 استعلام قیمت خدمات آزمایشات موردی مشاوره و ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شرکت آب و فاضلاب استان سمنان 1403/01/20 1403/01/27
7805764 استعلام قیمت بازسازی مخزن هوایی روستای سلمان شهرستان استان سمنان 1403/01/15 1403/01/19
7804726 استعلام قیمت نصب انواع الکتروپمپهای شناور بر روی چاههای سمنان مهدیشهر و سرخه استان سمنان 1403/01/15 1403/01/19
7800408 استعلام قیمت نصب انواع الکتروپمپهای شناور بر روی چاهها استان سمنان 1403/01/11 1403/01/18
7797550 استعلام قیمت کاهش هدر رفت آب در منطقه میاندارشهمیرزاد-مهدیشهر استان سمنان 1403/01/08 1403/01/14
7794412 استعلام قیمت پروژه احداث دیوار محوطه و اتاقک برق روستای آبخوری سمنان استان سمنان 1403/01/06 1403/01/09
7793671 استعلام قیمت خرید لوازم شبکه فاضلاب استان سمنان 1403/01/05 1403/01/09
7792196 استعلام قیمت پروژه حفرچاه نیمه عمیق دستی دهانه گشاد با دیواره بتنی مسلح در تأسیسات شماره 3 سمنان استان سمنان 1402/12/28 1403/01/09
7792122 استعلام قیمت نصب انواع الکتروپمپهای شناور بر روی چاههای دامغان استان سمنان 1402/12/28 1403/01/09
7792121 استعلام قیمت نصب انواع الکتروپمپهای شناور بر روی چاههای سمنان مهدیشهر سرخه استان سمنان 1402/12/28 1403/01/09
7792106 استعلام قیمت پروژه برق رسانی به ایستگاه پمپاژ شهید جواهری سمنان استان سمنان 1402/12/28 1403/01/09
7792100 استعلام قیمت پروژه پست هوایی چاه روستای صید آباد دامغان استان سمنان 1402/12/28 1403/01/09
7789762 استعلام قیمت خرید شیلنگ و بلوک سیلندر و لوازم جانبی موتور و پمپ گازوئیلی استان سمنان 1402/12/27 1403/01/08
7787019 استعلام قیمت سیستم کنترل سطح مخزن و متعلقات استان سمنان 1402/12/26 1403/01/05
7781239 استعلام قیمت بازسازی مخزن هوایی آب شرب روستای سلمان گرمسار استان سمنان 1402/12/23 1402/12/27
7781048 استعلام قیمت کاهش هدر رفت آب شرب استان سمنان 1402/12/23 1402/12/27
صفحه 1 از 92